Opiskelu koulussamme

Koulussamme opetus ja kasvatus pohjautuvat opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelmamme kertoo, miten opetus koulussamme järjestetään sekä mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelma määrittelee oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt sekä arvioinnin perusteet.

Espoossa painotetaan positiivisen kasvatuksen ja opetuksen näkökulmaa. Tämä tarkoittaa sitä, että autamme oppilaita tunnistamaan ja hyödyntämään omia vahvuuksiaan. Rohkaiseva ohjaus ja kannustava palaute lisäävät oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. Oppimisen haasteisiin vastaamme kehittämällä oppilaan vahvuuksia edelleen.

Kasvatus- ja opetustyössämme vaikuttavat keskeiset arvomme

  • oikeus kehittyä ja oppia

  • ympäristön ja elämän kunnioittaminen

  • vastuullisuus

  • erilaisuuden suvaitseminen

  • luovuus

Käyttäytymisen tavoitteet Jousenkaaren koulussa


Kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet 


Erilaisten joustavien opetusjärjestelyjen avulla huomioimme lapsen yksilöllisen kehityksen.

Rinnakkaisluokkien ja eri luokkatasojen välinen yhteistyö sekä monet esiintymistilaisuudet antavat oppilaillemme mahdollisuuksia toimia erilaisissa ryhmissä. Tavoitteena on monipuolisten työskentelytapojen ja -ryhmien avulla opettaa hyvät perustiedot ja -taidot sekä sytyttää oppimisen ilo.

Musiikkipainotus
Musiikkipainotteisesti opiskellaan luokilla 3.-6 ja luokille haetaan testien perusteella oppilaan siirtyessä  3. luokalle.

Kielten opetus
Koulussamme voi opiskella ranskaa ja englantia A1-kielenä sekä englantia A2 -kielenä. B1 -kieltä ruotsia opiskellaan 6. luokasta lähtien.