Johtokunta

Espoon kouluissa on joko koulukohtaiset tai useamman koulun yhteiset johtokunnat. Johtokunnan tehtävissä korostuvat koulun tukeminen sekä hyvän yhteistyön ja turvallisen opiskeluympäristön ylläpitäminen. Johtokunta hyväksyy mm. koulun opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman. Johtokunnassa on mukana oppilaiden vanhempia ja koulun henkilökunnan edustajia. Yläkouluissa ja yhtenäisissä peruskouluissa johtokuntatyöhön osallistuu myös oppilaiden edustajia. Johtokunta  valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta kuvataan tarkemmin Espoon kaupungin hallintosäännössä.

Johtokunnan jäsenet kaudella 1/2017 - 12/2021

Huoltajien edustajat

Varsinainen jäsen / henkilökohtainen varajäsen

  • Mikko Harila, puheenjohtaja mikko.harila@gmail.com  / Pekka Linna
  • Riikka Nieminen, varapuheenjohtaja  / Suvi Ala-Laurila
  • Mia Soininen, jäsen / Christiane Laine


Henkilökunnan edustajat

  • Tuulia Halme / Pipsa Tuunainen
  • Ville Stambej / Mika Kuivanen
  • Päivi Harjula, esittelijä ja sihteeri

Johtokunnan pöytäkirjat


Jousenkaaren koulun johtokunta 29.9.2020, 2/2020

Jousenkaaren koulun johtokunta 29.9.2020, 2/2020, Liite 1: Lukuvuosisuunnitelma 2020-2021

Jousenkaaren koulun johtokunta 29.9.2020, 2/2020, Liite 2: Ohjaussuunnitelma 2020-2021

Jousenkaaren koulun johtokunta 29.9.2020, 2/2020, Liite 3: Koulukohtainen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin liittyvä varautumissuunnitelma

Jousenkaaren koulun johtokunta 2.6.2020, 1/2020

Jousenkaaren koulun johtokunta 2.6.2020, 1/2020, Liite 2: Jousenkaaren koulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2019-2022

Jousenkaaren koulun järjestyssäännöt

Jousenkaaren koulun järjestyssäännöt