Vanhempainyhdistys

 • Jaa Facebookissa
 • Jaa Twitterissä

ULMUS ry

Jalavapuiston koulun vanhempainyhdistys


Yhdistyksen tarkoituksena on:

 • edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa
 • tukea koulua ja koteja niiden pyrkimyksessä luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö, edistää heidän tasapainoista ja monipuolista kehitystään
 • toimia oppilaiden vanhempien yhteistyöelimenä.
 • tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • perehtyy koulun kasvatustavoitteisiin ja toimintaan
 • tekee esityksiä ja aloitteita sekä pitää yhteyttä viranomaisiin sekä kunnallisiin ja muihin päättäjiin tarpeellisten uudistusten aikaansaamiseksi
 • pitää yllä yhteyksiä koulun hallintoelimiin ja kouluhenkilöstöön sekä toimii yhteistyössä muiden koulun hyväksi toimivien yhteisöjen kanssa
 • käsittelee kokouksissaan kodin ja koulun yhteistoimintaa edistäviä asioita
 • harjoittaa tiedotustoimintaa ja järjestää koulutustilaisuuksia oppilaiden vanhemmille
 • tukee tarvittaessa toiminnallisesti ja taloudellisesti oppilaiden harrastustoimintaa
 • järjestää neuvottelu-, keskustelu- ja juhlatilaisuuksia.

Ole yhteydessä - kerro ideasi!

Kati Kätsyri  Puheenjohtaja
kati.katsyri@gmail.com

Johanna Laajakallio-Kahugu - varapuheenjohtaja
Netta Schermesser - rahastonhoitaja
Salla Kallioja 
Maria Lankila
Jaana Valli
Catja Veijalainen
Mikko Määttä - toiminnan tarkastaja
Eveliina Örling
Heli Karhulahti