Jalavapuiston koulu

Koulumme pyrkii edistämään myönteisiä oppimiskokemuksia, erilaisuuden hyväksymistä ja suvaitsevaisuutta. Monimuotoisessa koulussamme on luokkia yleisopetuksessa, kaksikielisessä opetuksessa sekä toiminta-alueittain järjestetyssä opetuksessa (TAO).