Jalavapuiston koulu

Jalavapuiston koulu on noin 340 oppilaan alakoulu, joka sijaitsee Keski-Espoossa Saarniraivion kaupunginosassa, osoitteessa Jalavakuja 1.

Koulumme edistää myönteisiä oppimiskokemuksia, erilaisuuden hyväksymistä ja suvaitsevaisuutta.

Monimuotoisessa koulussamme osa opetuksesta järjestetään yleisopetuksen luokissa (suomenkieliset luokat 1-6, kaksikieliset luokat 1-6, opetuskielenä suomi ja englanti sekä valmistavan opetuksen luokka RVAL 3-6) ja osa erityisluokissa (toiminta-alueittain järjestettävä opetus, TAO), joissa oppilaat ovat luokilta 1-9.

Jalavapuiston koulussa opiskellaan A1-kielenä englantia 1. luokalta alkaen. Vapaaehtoisena A2-kielenä on mahdollista opiskella saksaa.