Vanhempainyhdistys

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Iivisniemen koti- ja kouluyhdistys, eli IKKY ry, on Iivisniemen koulun vanhempien perustama yhdistys, jonka tarkoituksena on aktivoida luokkatoimikuntia ja edistää koulun ja kotien yhteistyötä.

IKKY:yn voi liittyä jokainen koulun oppilas, opettaja, kaikki vanhemmat, joiden lapsi käy Iivisniemen koulua, eskarit mukaanlukien, tai kuka tahansa, joka on kiinnostunut yhdistyksen toiminnasta. Yhdistyksessä tutustut lastesi luokka- ja ikätovereiden vanhempiin helpommin sekä tapaat uusia tuttavuuksia; kyläläisiä ja koulun henkilökuntaa. Lapsista on tärkeää, että heidän vanhempansa ovat mukana kouluun liittyvässä vapaaehtoistoiminnassa.

Voit liittyä IKKYyn maksamalla vuotuisen jäsenmaksun, joka on tällä hetkellä 9 € . Jäsenmaksun suuruudesta päätetään vuosikokouksessa. Jäsenmaksu on perhekohtainen (yksi maksu/perhe). Jäsenmaksut maksetaan oppilaiden reppupostina kotiin tulevalla maksulomakkeella, joka jaetaan yleensä heti vuodenvaihteen jälkeen.

IKKY järjestää yhteisiä tapahtumia lapsille ja vanhemmille (esim. jokasyksyiset Marrasmarkkinat Iivisniemen koululla, joissa luokkatoimikunnat keräävät rahaa luokkien toimintaan mm. myyjäisten ja arpajaisten muodossa). Lisäksi yhdistys huolehtii alueen lasten ja koulun edunvalvonnasta yhteistyössä muiden vanhempienyhdistysten kanssa (esim. toimet lisäsäästöjä vastaan). Kaikkien lasten kouluviihtyvyyden lisäämiseksi IKKY on mm. hankkinut ulkoleluja ja pelivälineitä välituntikäyttöön. IKKY myös kustantaa vuosittain nk. "Hymypatsaat", jotka ovat huomionosoitus reiluille ja toiset huomioon ottaville oppilaille. Hallitus, johon kaikki toiminnasta kiinnostuneet ovat erittäin tervetulleita, valitaan kerran vuodessa alkusyksyn vuosikokouksessa. Kokouksia pidetään neljän kuukauden välein. Muita kokouksia pidetään tarvittaessa esim. tempausten suunnittelua varten luokkatoimikuntien kanssa.