Opiskelu koulussamme

Koulussamme opetus ja kasvatus pohjautuvat opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelmamme kertoo, miten opetus koulussamme järjestetään sekä mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelma määrittelee oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt sekä arvioinnin perusteet.

Espoossa painotetaan positiivisen kasvatuksen ja opetuksen näkökulmaa. Tämä tarkoittaa sitä, että autamme oppilaita tunnistamaan ja hyödyntämään omia vahvuuksiaan. Rohkaiseva ohjaus ja kannustava palaute lisäävät oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. Oppimisen haasteisiin vastaamme kehittämällä oppilaan vahvuuksia edelleen.

Hösmärinpuiston koulu:

• Koulussa on n.90 oppilasta luokka-asteilla 1-2
• Koulumme kaikilla luokilla on omat nimet, jotka on valittu Suomen luonnosta

Päiväkodin ja koulun yhteistyö

Koulun rehtori on Hanna Mikkonen.
Hösmärinpuiston päiväkodinjohtaja on Mari Mikonaho-Ratia.

Päiväkodilla ja koululla on yhteinen suunnitteluryhmä, joka suunnittelee ja ideoi yhteisiä tapahtumia ja juhlia. Samoin vanhempainyhdistys on yhteinen sekä osa toimitiloista. Yhteistä toimintakulttuuria kehitetään vuosittain.