Johtokunta

Espoon kouluissa on joko koulukohtaiset tai useamman koulun yhteiset johtokunnat. Johtokunnan tehtävissä korostuvat koulun tukeminen sekä hyvän yhteistyön ja turvallisen opiskeluympäristön ylläpitäminen. Johtokunta hyväksyy mm. koulun opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman. Johtokunnassa on mukana oppilaiden vanhempia ja koulun henkilökunnan edustajia. Yläkouluissa ja yhtenäisissä peruskouluissa johtokuntatyöhön osallistuu myös oppilaiden edustajia. Johtokunta  valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta kuvataan tarkemmin Espoon kaupungin hallintosäännössä.

Kirstin koulun ja Hösmärinpuiston koulun yhteinen johtokunta 2017 - 2021
 

Johtokunta
Varsinaiset jäsenet Varajäsenet
Heidi Selin, puheejohtaja Mika Selin
Markus Lintinen, varapuheenjohtaja Jussi Lucander
Tiina Stockus Henriikka Hoffren
Ville Aalto Henrika Forss
Annukka Artell Mikko Sipilä
Henkilökunnan edustajat
Varsinaiset jäsenet Varajäsenet
Aapo Vanhala, Kirstin koulu Milla Jaakkola
Tuulikki Leirimaa, Hösmärinpuiston koulu Sari Sorsa
Esittelijä ja sihteeri
Pauliina Pertamo, Kirstin koulu
Eeva Lumiaro, Hösmärinpuiston koulu

Johtokunnan pöytäkirjat

Hösmärinpuiston ja Kirstin koulujen johtokunta 17.5.2021, 1/2021 

Hösmärinpuiston ja Kirstin koulujen johtokunta 22.9.2020 

Hösmärinpuiston ja Kirstin koulujen johtokunta 12.5.2020 

Hösmärinpuiston koulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2019-2022 

Hösmärinpuiston ja Kirstin koulujen johtokunta 4.2.2020 

Hösmärinpuiston ja Kirstin koulujen johtokunta 23.9.2019 

Hösmärinpuiston ja Kirstin koulujen johtokunta 8.5.2019, 2/2019  

Hösmärinpuiston ja Kirstin koulujen johtokunta 30.1.2019, 1/2019  

Hösmärinpuiston ja Kirstin koulujen johtokunta 23.1.2018 

Hösmärinpuiston ja Kirstin koulujen johtokunta 25.9.2017

Hösmärinpuiston ja Kirstin koulujen johtokunta 25.9.2017, Liite 1 

Koulun järjestyssäännöt

Hösmärinpuiston koulun järjestyssäännöt