Hösmärinpuiston koululla yhteisöllisyyttä rakennetaan kulttuurien kohtaamisilla

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
26.11.2019 klo 9.31

Hösmärinpuiston koulu on kansainvälinen yhteisö, jossa oppilaista noin 60 %:lla on jokin muu äidinkieli kuin suomi. Kulttuurien moninaisuus on voimavara, johon pohjautuen luodaan kouluun yhteisöllisyyttä. Koulunjohtaja Eeva Lumiaro toivottaa myös lasten perheet tervetulleeksi kouluyhteisöön. Lumiaro sai idean ollessaan töissä Abu Dhabissa. Abu Dhabissa koulu järjesti kodin ja koulun yhteisen kansainvälisyyspäivän, jonka aikana oppilaiden vanhemmat esittelivät omaa kulttuuriaan. Idea rantautui Lumiaron mukana Hösmärinpuistoon.

Hösmärinpuiston koulu käynnisti kansainvälisyyspäivän suunnittelun ottamalla yhteyttä vanhempiin, jonka jälkeen henkilökunta ja vanhemmat kokoontuivat vanhempainiltaan ideoimaan tapahtumaa. Vanhempainillan ideoiden pohjalta toteutettiin esimerkiksi afrikkalaisista kulttuureista tulevien vanhempien yhteinen kulttuuripaja ja suomalainen kulttuuripaja, jossa pääsi tutustumaan suomalaiseen tapaan viettää joulua. Jokaisessa kulttuuripajassa vanhemmat saivat itse suunnitella ohjelman ja sen, kuinka esittelevät omaa kulttuuriaan muille. Tapahtumaa edeltäneenä päivänä opettajat auttoivat vanhempia valmisteluissa koululla.

Kansainvälisyyspäivän aikana lapset ja vanhemmat pääsivät kiertämään luokkahuoneisiin sijoitetuissa kulttuuripajoissa. Pajoissa oli esillä esimerkiksi kulttuureille tyypillisiä tansseja, asuja, musiikkia, tuoksuja tai makuja. Lapsille oli annettu kulttuuripäivää varten passit, joihin he saivat leimoja jokaisesta vierailemastaan kulttuuripajasta. Passin kääntöpuolella oli myös tehtävä, johon jokaiselta rastilta piti kirjoittaa sana ”kiitos” kyseisen kulttuurin äidinkielellä. Hösmärinpuiston koulun vanhempainyhdistys piti päivän aikana buffettia, josta sai ostaa monikulttuurisia herkkuja, ja jonka kautta kerättiin varoja oppilaille.

Kuvassa venäläisiä ruokia.

Kuukauden kieli lisää arvostusta ja ymmärrystä

Tapahtuma sai suurta kiitosta vanhemmilta, joiden mielestä oli mahtavaa päästä esittelemään omaa kulttuuria ja äidinkieltä. Lapset olivat ylpeitä siitä, että he pääsivät esittelemään omia juuriaan koulukavereilleen. Koulunjohtaja Lumiaron mukaan tapahtuma yhdisti hienosti kotiväkeä ja koulua, ja joitakin kulttuuripajoja oli tullut vetämään oppilaiden vanhempien lisäksi myös muita sukulaisia. Lumiaron mukaan tapahtumaa olisikin jatkossa tarkoitus järjestää joka toinen vuosi.

Hösmärinpuiston koululla järjestetään myös muita kansainvälisyyttä ja monikulttuurisuutta käsitteleviä tempauksia. Koululla valitaan kuukausittain vaihtuva kuukauden kieli. Tällä hetkellä Hösmärinpuiston oppilaat puhuvat yhteensä yli 20 eri kieltä. Kuukauden kielestä laitetaan etukäteen viestiä vanhemmille, jotka käyvät asian lastensa kanssa läpi ja neuvovat tarvittaessa, kuinka kielellä ilmaistaan perusasioita, kuten esimerkiksi numerot 1-10. Tämän jälkeen kyseistä kieltä puhuvat lapset pääsevät pitämään yhdessä opettajan kanssa aamunavausta, jossa he opettavat muita oppilaita laskemaan kielellään kymmeneen. Jokaisesta kielestä tehdään myös juliste koulun ruokalan seinälle, josta oppilaat voivat käydä kertaamassa näiden eri kielten perusteita. Kerran vuodessa kuukauden kielenä toimii suomi. Lapset esittelevät innoissaan omaa äidinkieltään. Eräs kakkosluokkalainen oppilas oli esikoulusta lähtien odottanut, että hänen kielensä valittaisiin kuukauden kieleksi, ja hän oli riemuissaan, kun hänen vuoronsa vihdoin koitti, Lumiaro kertoo.

Kiinalaisen kulttuurin esittelyä.

Koulun juhlatilaisuudet kulttuurien juhlaa

Hösmärinpuiston koulussa on tutustuttu aiempana lukuvuonna eri elämänkatsomuksiin pohjautuviin juhliin, kuten ortodoksiseen pääsiäiseen, evankelisluterilaiseen jouluun ja kiinalaiseen uuteenvuoteen. Joulujuhla ja joulukirkko järjestetään erikseen. Perheet voivat osallistua joulukirkkoon. Koululla järjestetään kuitenkin erikseen joulujuhla, joka mahdollistaa kaikille oppilaille ja vanhemmille osallistumisen, sillä se pohjautuu kulttuureihin, ei elämänkatsomukseen. Lumiaron mukaan on hienoa, että kaikki voivat kokea koulun joulujuhlan paikkana, johon on mukava osallistua ja ohjelma on kaikille sopivaa.

Espoon sivistystoimen kansainvälisyystyöllä edistetään arvostavaa ja avarakatseista ilmapiiriä, tarjotaan espoolaisille mahdollisuus vahvistaa kansainvälistä osaamistaan ja kehitetään palveluja.  Maailma ympärillämme on yhä moninaisempi. Kansainvälisyys asenteena, uskalluksena ja ymmärryksenä koskee siksi kaikkia. Kotikansainvälisyys, eli kansainvälistyminen lähiyhteisössä, on kasvavasti osa espoolaisten arkea. Kansainvälisellä yhteistyöllä luodaan  kohtaamisia, kehitetään palveluja ja ratkotaan haasteita yhdessä kumppaneiden kanssa. Kansainvälisyystyön tavoitteet ja periaatteet linjataan sivistystoimen kansainvälisyys- ja globaalikasvatusohjelmassa 2019-2021.