Vieraan kielen opiskelu

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Koulumme kieliohjelmaan kuuluu kolmannelta luokalta alkava englanti, joka on A1-kieli eli ensimmäinen opiskeltava pitkä vieras kieli.  Vapaaehtoisena A2-kielenä eli toisena pitkänä vieraana kielenä tarjoamme saksan tai ruotsin kieltä, jonka opiskelu alkaa neljänneltä luokalta.

Lisäksi kaikille oppilaille alkaa kuudennelta luokalta pakollinen ruotsin kieli, joka on niin sanottu lyhyempi B1-kieli. Mikäli oppilas on jo valinnut neljännellä luokalla vapaaehtoisen A2-ruotsin, jatkaa hän kuudennella luokalla omassa ryhmässään jo alkaneita opintojaan.

Kannustamme vanhempia rohkeasti valitsemaan lapselleen myös toisen pitkän kielen, mikäli lapsen voimavarat ja kiinnostus siihen riittävät. Kasvatamme tulevaisuuden kielenosaajia monikieliseen globaaliin yhteiskuntaan.