Oppilaskuntatoiminta

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Hansakallion koulussa toimii oppilaiden valitsema oppilaskunnan hallitus. Oppilaskunta muodostuu koulumme kaikista oppilaista ja oppilaskunnan hallituksessa on edustaja jokaiselta luokalta. Hallitukseen valitaan äänestämällä vuosittain luokalta yksi varsinainen- ja varajäsen. Kaikilla koulumme oppilailla on mahdollisuus asettua ehdokkaaksi vaaleissa.

Oppilaskunnan tavoitteena on edistää oppilaiden aktiivista roolia koulun toimintakulttuurin kehittämisessä sekä opettaa yhteiskunnassa tarvittavia demokratian ja vaikuttamisen taitojaKoulumme osallistava toimintakulttuuri näkyy vahvasti oppilaskuntatoiminnassa. Oppilaskunnan hallitus järjestää vuosittain esimerkiksi päivänavauksia, rehtorin kyselytunnin, luokkakokouksia omissa luokissaan sekä tuovat ideoita kouluviihtyvyyden lisäämiseksi. Oppilaskunnan toimintaa ohjaavat kaksi koulumme opettajaa ja oppilaskunnan hallitus kokoontuu säännöllisesti.