Opiskelu koulussamme

Koulussamme opetus ja kasvatus pohjautuvat opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelma määrittelee kasvatuksemme arvopohjan sekä oppiaineiden tavoitteet, sisällöt ja arvioinnin perusteet. Kasvatamme oppilaista itseensä luottavia, aktiivisia ja vastuullisia toimijoita. Tuemme oppilasta löytämään oman oppimistyylinsä ja rohkaisemme kokeilemaan erilaisia tapoja oppia.

Espoossa painotetaan positiivisen kasvatuksen ja opetuksen näkökulmaa. Koulussamme tämä tarkoittaa sitä, että autamme oppilaita tunnistamaan ja hyödyntämään omia vahvuuksiaan. Rohkaiseva ohjaus ja kannustava palaute lisäävät oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. Kohtelemme toisiamme kunnioittavasti ja näemme hyvän toisessa. Arvokasvatus sekä sosiaalisten taitojen harjoittelu ovat tärkeä osa koulumme toimintaa. Myös koulumme järjestyssäännöt tukevat tavoitteiden saavuttamista positiivisin keinoin.