Oppilaskuntatoiminta

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Koulussamme toimii oppilaskunta, jonka ensisijainen tehtävät on lisätä oppilaiden osallisuutta koulun toiminnassa.

Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat. Oppilaskunta valitsee keskuudestaan hallituksen, joka edustaa koko oppilaskuntaa. Oppilaskunnan hallituksen toimikausi on kaksi vuotta.
 
Oppilaskunnan hallituksen tehtävänä on koordinoida oppilaskunnan toimintaa, käsitellä esille tulevia asioita, ideoida ja valmistella ehdotuksia, kehittää oppilaskunnan toimintaa ja pyrkiä omalla toiminnallaan korostamaan koulun yhteishenkeä. Oppilaskunnan hallitus osallistuu koulun lukuvuosisuunnitelman valmisteluun.