Opiskelu koulussamme

Koulussamme opetus ja kasvatus pohjautuvat opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelmamme kertoo, miten opetus koulussamme järjestetään sekä mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelma määrittelee oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt sekä arvioinnin perusteet.

Espoossa painotetaan positiivisen kasvatuksen ja opetuksen näkökulmaa. Tämä tarkoittaa sitä, että autamme oppilaita tunnistamaan ja hyödyntämään omia vahvuuksiaan. Rohkaiseva ohjaus ja kannustava palaute lisäävät oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. Oppimisen haasteisiin vastaamme kehittämällä oppilaan vahvuuksia edelleen.

Koulussamme pyritään turvalliseen ja oppilaita osallistavaan yhteisöön tasapainoisen, vastuuntuntoisen ja terveen kasvun takaamiseksi. Koulussamme harjoitellaan hyviä tapoja sekä toisen huomioonottamista. Tätä tuetaan mm.  Arvokas- ja Lions Quest-toiminnalla.

Koulussa kehitetään eriyttävää opetusta ja oppilaiden osallistamista.

Englannin kielen opiskelu alkaa kolmannella luokalla ja vapaaehtoisena vieraana kielenä on ruotsin kieli neljännellä luokalla.

Kerhotoimintamme on vilkasta. Koulussamme on aktiivinen ja innostunut oppilaskunta, jossa oppilaat vaikuttavat koulun toimintaan ja päätöksentekoon omalta osaltaan.

Koulumme voimavarana on myös vanhempainyhdistys Frisko, joka tukee koulumme toimintaa monin tavoin.