Friisilän koulu

Friisilän koulu on Matinkylä-Olarin alueella sijaitseva alakoulu, jonka oppilasmäärä on noin 150. Koulu toimii 1960-luvun alussa valmistuneessa ja vuonna 2000 peruskorjatussa rakennuksessa viihtyisän ja vihreän Friisilän alueen keskellä.

Koulussa kehitetään toimintatapoja ja – menetelmiä vastaamaan oppilaitten tarpeisiin. Opetuksessa pyritään ottamaan erilaisia eriyttämisen keinoja käyttöön, jotta jokainen oppilas oppisi ja motivoituisi opiskelusta. Opetuksessa korostetaan oppimisen perustaitoja ja panostamme tukitoimiin. Perustaitoja ovat myös vankat tieto- ja viestintätekniikan taidot.

Opetettavat kielet:

A1-kieli englanti (1.luokalta alkaen)

A2-kieli ruotsi (4.luokalta alkaen)

Lukuvuosiopas 2020-2021 (docx, 1273 Kt)

Friisilän koulun ABC (docx, 42 Kt)