Vanhempainyhdistys

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Eestinkallion koulun vanhempainyhdistys on ollut mukana Eestinkallion koululaisten arjessa jo 20 vuoden ajan. Toimintamme on vuosien varrella monipuolistunut . Eestinkallion koulun vanhempainyhdistys on vanhempien oma yhdistys.

Vanhempainyhdistys tarjoaa oppilaiden vanhemmille mahdollisuuden toimia yhdessä oppilaiden  hyväksi. Yhdistyksen kautta jokainen äiti ja isä saa oman äänensä kuuluviin ja voi siten vaikuttaa lapsensa kokemuksiin koulumaailmasta. Yhdessä me vanhemmat voimme myös kohdata ajan haasteet ymmärtävämpinä kasvattajina. Samalla voimme  olla mukana luomassa lapsillemme tukiverkkoja tuntemalla toisemme.

Vanhempainyhdistystä pyörittää hallitus, jossa on puheenjohtajan lisäksi kuusi jäsentä ja koulun valitsema opettajajäsen. Toimintaan voi osallistua myös hallituksen ulkopuolelta. Hallitus kokoontuu koululla noin kerran kuukaudessa. Kokoukset ovat avoimia kaikille. Tiedot kokouksista ja tapahtumista löytyvät Eestinkallion koulun vanhempainyhdistyksen Facebook-sivuilta.
 

Y hdistyksen jäsenmaksu on 15 euroa / lukuvuosi. Jäsenmaksun lisäksi vanhempainyhdistys kerää varoja koululla kerran viikossa järjestettävällä kuntojumpalla sekä erilaisilla myyntikampanjoilla. Vanhempainyhdistys myöntää varoja sekä koko koulun tapahtumiin että luokkakohtaisiin hankkeisiin. Tuettavia asioita ovat esimerkiksi leirikoulut ja retket sekä koulun omien resurssien ulkopuolelle jäävät hankinnat. Vanhempainyhdistys myöntää myös stipendejä. Keväisin jaetaan stipendejä jokaiselle luokka-asteelle.

Vanhempainyhdistyksessä olet vanhempana aktiivisesti mukana lapsesi koulunkäynnissä.

Tervetuloa mukaan.

Yhteystiedot: puheenjohtaja Hanna Kiviniemi 050-5989775 etunimi.sukunimi5@gmail.com

Jäsenmaksun maksutiedot:

Saaja: Eestinkallion koulun vanhempainyhdistys ry

Tilille: FI02 5720 9920 0728 49

Viite: 1012

Summa: 15 euroa

Maksajan tiedot: etunimi, sukunimi

Tilinomistajan nimi merkitään jäsenluetteloon. Jäsenyys ei velvoita mihinkään.