Johtokunta

Espoon kouluissa on joko koulukohtaiset tai useamman koulun yhteiset johtokunnat. Johtokunnan tehtävissä korostuvat koulun tukeminen sekä hyvän yhteistyön ja turvallisen opiskeluympäristön ylläpitäminen. Johtokunta hyväksyy mm. koulun opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman. Johtokunnassa on mukana oppilaiden vanhempia ja koulun henkilökunnan edustajia. Yläkouluissa ja yhtenäisissä peruskouluissa johtokuntatyöhön osallistuu myös oppilaiden edustajia. Johtokunta  valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta kuvataan tarkemmin Espoon kaupungin hallintosäännössä.

Johtokunnan jäsenet / Varajäsenet

Pj. Antti Kämppi  /  Jukka Kärkkäinen

vpj. Pasi Kuosmanen /  Henri Snickeri                                                     

Cilla Impola  /  Triin Peltoniemi

Annika Hätönen  /   Satu Stefanovic

Henkilöstöedustajat

Mikko Niemikorpi                   

Johtokunnan pöytäkirjat ja liitteet

Eestinkallion koulun johtokunta 18.9.2017 (pdf, 965 Kt)

Johtokunnan pöytäkirja 7.5.2018 (pdf, 1292 Kt)
Hallintovalitusosoitus 7.5.2018 (pdf, 739 Kt)

Johtokunnan pöytäkirja 17.9.2018 (pdf, 1243 Kt)
Hallintovalitusosoitus (pdf, 729 Kt)

Johtokunnan pöytäkirja 1.10.2018 (doc, 112 Kt)

Johtokunnan pöytäkirja 11.2.2019 (pdf, 959 Kt)

Johtokunnan pöytäkirja 6.5.2019 (doc, 128 Kt)

Johtokunnan pöytäkirja 16.9.2019 (pdf, 276 Kt)

Eestinkallion koulun lukuvuosisuunnitelma 2019-2020 (docx, 193 Kt)
Eestinkallion koulun ohjaussuunnitelma 2019-2020 (docx, 163 Kt)

Muutoksenhakuohjeet peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätöksiin (doc, 110 Kt)

Lukuvuosissuunnitelma (docx, 183 Kt)

Ohjaussuunnitelma (docx, 159 Kt)

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma (docx, 146 Kt)

Koulun järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt (doc, 71 Kt)