Eestinkallion koulu

Eestinkallion koulu on noin 350 oppilaan alakoulu eteläisessä Espoossa. Koulussamme on yleisopetuksen ryhmiä, erityisryhmiä oppimisen pulmia omaaville oppilaille sekä valmistavaa opetusta. Koulussa järjestetään myös inklusiivista esikouluopetusta, josta vastaa suomenkielinen opetustoimi (suko). Esiopetukseen liittyvästä varhaiskasvatuksesta vastaa suomenkielinen varhaiskasvatus.

Eestinkallion koulu on mukana kestävän kehityksen Vihreä Lippu -ohjelmassa. Ympäristökasvatustoiminnassa olemme arvostetulla kestävällä tasolla usean vuoden järjestelmällisen työn tuloksena. Koulun pihalla salossa liehuva Vihreä Lippu ja sertifikaatti seinällä ovat tästä vakuutena. 

Koulun toimintakulttuuri ja arjen työ nojaavat vahvaan yhdessä tekemiseen. Olemme kehittäneet järjestelmällisesti sekä oppilaiden että henkilökunnan osallisuutta koulutyössä. Oppilaskunnan ja ympäristöraadin toiminta on aktiivista ja monipuolista. Positiivinen pedagogiikka ja arvostava kohtaaminen ovat koulumme vuorovaikutuksen tukipilareita.  Eestinkallion koulussa työskentelyä kuvaa oppimisen ja työn tekemisen ilo.

Koulussamme opiskellaan A1-kielenä ensimmäiseltä luokalta alkaen englantia. Oppilas voi valita neljänneltä luokalta alkaen A2-kieleksi saksan tai espanjan kielen. Kuudennelta luokalta aloitetaan B1-kielenä toisen kotimaisen kielen, ruotsin opiskelu.