Oppilaskuntatoiminta

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
Koulumme oppilasparlamentti valitaan vaalilla, jossa jokainen oppilas saa äänestää.

Jokaiselta luokalta parlamenttiin osallistuu yksi jäsen ja yksi varajäsen. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri valitaan 5.-6.-luokkalaisista. Jäsenet toimivat parlamentissa lukuvuoden kerrallaan.

Oppilasparlamentin jäsenet miettivät koulun asioita tapaamisissaan kerran kuukaudessa.