Auroran koulun sisäilmatutkimus on valmistunut

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
30.5.2018 klo 13.52

Sweco Asiantuntijapalvelut Oy:n helmi-huhtikuun aikana Auroran koulussa tekemä sisäilmasto- ja kosteustekninen kuntotutkimus on valmistunut. Tutkimuksessa selvitettiin sisäilman laatua ja siihen vaikuttavia tekijöitä.

Tiivistelmästä kävi ilmi, että lattiapinnat olivat pääosin kuivia. Maanvastaisessa alapohjarakenteessa havaittiin kellarikerroksen tilassa 019 lattiapinnoitteen alla paikallisesti kohonneita kosteuspitoisuuksia. Viiteitä materiaalien vaurioitumisesta kosteuden vaikutuksesta ei havaittu. Paikoin kellarikerroksessa sekä 1. kerroksen aulatilassa 176 havaittiin lattian ja seinän liitoskohdissa halkeilua, jonka syy tulee selvittää ja halkeamat korjata ilmatiiviiksi.  Kellarikerroksen tilassa 010 havaittiin viemärin hajua ja viemäriputkien liitoksissa epätiiviyttä. Viemäriputkien liitokset tulee tarkastaa ja tarvittaessa tiivistää kyseisessä tilassa.

Ulkoseinärakenne ei ole ilmatiivis ja epäpuhtaudet voivat siirtyä ilmavuotokohtien kautta sisäilmaan. Ulkoseinä- ja alapohjarakenteiden liittymät ja ikkunaliittymät tulee tiivistää ilmatiiviiksi opetustiloissa 105 ja 306. Pääsähkökeskuksen ja tilan 105 välinen välipohjarakenne oli ilmatiivis, joten epäpuhtaudet eivät pääse siirtymään kellarikerroksesta 1. kerroksen tiloihin.

Ilmanvaihtokoneen G309 palvelualueella painesuhteet sisä- ja ulkoilman välillä vaihtelivat siten, että 1. kerroksen luokkatilat sekä luokka 202 oli keskimäärin lähes tasapainossa tai lievästi alipaineisia ulkoilmaan nähden. Tilat 204 ja 306 olivat ylipaineisia ulkoilmaan nähden. Tilassa 303 painesuhteet vaihtelivat merkittävästi päivä- ja yöajan välillä siten, että tila oli yöaikaan selvästi alipaineinen ja koulupäivän aikana tila muuttui ylipaineiseksi. Painesuhteiden voimakkaat vaihtelut voivat aiheuttaa epäpuhtauksien siirtymistä muista tiloista tai rakenneosista vuotoilmavirtausten mukana sisäilmaan. Ilmanvaihto tulee säätää siten, että tilat ovat lähes tasapainossa tai lievästi alipaineisia ulkoilmaan nähden kaikkina vuorokauden aikoina. Päiväkodin tiloja palvelee G307 ilmanvaihtokone. Tilat olivat lievästi alipaineisia ulkoilmaan nähden. Ilmanvaihdon säädöt ovat päiväkodin alueella kunnossa.

Sisäilman laatu oli haihtuvien orgaanisten yhdisteiden sekä ammoniakin osalta tutkituissa tiloissa normaali. Tutkittujen ilmoitustaulujen päästöt olivat alhaisia. Sisäilman hiilidioksidipitoisuus alitti kaikissa tiloissa koko mittausjakson ajan toimenpiderajan. Ilmanvaihto on tiloissa nykyiseen käyttöön nähden riittävää. Sisäilman lämpötila oli liian alhainen luokkatilassa 303. Lämpötilaa tulee tilassa nostaa siten, että koulupäivän aikana lämpötila pysyttelee tilassa vähintään +20ºC. Muissa tiloissa lämpötila pysytteli koulupäivien aikana vaaditulla tasolla (20-26ºC). Sisäilma oli tiloissa kuivaa, mikä on tyypillistä pakkaskaudella, jos tiloissa on tehokas ilmanvaihto.

Korjaukset ja niiden aikataulut

Urakoitsija tekee kaikki edellä mainitut rakennustekniset korjaukset sekä ilmanvaihdon säätötyöt takuukorjaustöiden yhteydessä kesällä 2018.

Auroran koulun sisäilmastotutkimus (pdf) (Tutkimusmateriaalista on poistettu pohjakuvat turvallisuussyistä).

Lisätietoja:

Asiakaspäällikkö Tiina Lumme, tiina.lumme@espoo.fi

Palvelupäällikkö Elisa Vene, elisa.vene@espoo.fi

Hankepäällikkö Risto Suonio, risto.suonio@espoo.fi