Auroran koulu

Auroran koulu antaa yleisopetusta vuosiluokilla 1-6. Aurorassa toimii yleisopetuksen luokkien lisäksi pienryhmäluokat (EDY) oppilaille, joilla on kielellinen erityisvaikeus. Oppilaita on koulussamme noin 370.

Perustehtävämme on tukea oppilaan oppimistyötä monipuolisesti niin, että hän saavuttaa hyvät perustiedot ja -taidot.

Perustaitojen lisäksi koulumme tarjoaa monipuolista taideopetusta. Panostamme erityisesti monipuoliseen ilmaisuun, musiikkiin ja liikuntaan. Koulun vahvimpana painotusalueena on lastenkulttuurin tekeminen. Taidetoimintaa harrastetaan perusopetuksen lisäksi mm.  siestakerhoissa ja ilmaisupainotteisilla valinnaiskursseilla sekä koulumme vuosittaisissa näytelmä- ja juhlaprojekteissa.

Auroran koulussa opiskellaan englannin ja kiinan kieltä jo ensimmäisestä luokasta lähtien. A2-kielinä voi opiskella englantia, kiinaa tai ruotsia. 

 • Lapsi on tärkein.
  Autamme lapsia löytämään omia vahvuuksiansa ja kasvamaan omaan parhaimpaansa.
 • Lasten kulttuurin tekeminen.
  Kannustamme lapsia monipuoliseen itsensä ilmaisuun.
 • Yhteisöllisyys ja avoimuus.
  Ihmiset ovat tärkeitä. Vaalimme hyviä yhteistyötaitoja ja pidämme huolta toisistamme.
 • Kodin ja koulun yhteistyö.
  Huoltajat ovat osa yhteisöämme ja teemme heidän kanssaan yhteistyötä.
 • Pedagogisesti esteetön.
  Mahdollisuus monipuoliseen oppimiseen ja opettamiseen.
 • Vastuullinen ja kestävä toiminta.
  Kannamme vastuun koulutyöstämme ja ympäristöstämme.

Tuleville ekaluokkalaisille koulun esittelyvideon ovat tenneet 6L:n oppilaat.