Auroran koulu

 • Lapsi on tärkein.
  Autamme lapsia löytämään omia vahvuuksiansa ja kasvamaan omaan parhaimpaansa.
 • Lasten kulttuurin tekeminen.
  Kannustamme lapsia monipuoliseen itsensä ilmaisuun.
 • Yhteisöllisyys ja avoimuus.
  Ihmiset ovat tärkeitä. Vaalimme hyviä yhteistyötaitoja ja pidämme huolta toisistamme.
 • Kodin ja koulun yhteistyö.
  Huoltajat ovat osa yhteisöämme ja teemme heidän kanssaan yhteistyötä.
 • Pedagogisesti esteetön.
  Mahdollisuus monipuoliseen oppimiseen ja opettamiseen.
 • Vastuullinen ja kestävä toiminta.
  Kannamme vastuun koulutyöstämme ja ympäristöstämme.

Auroran koulu antaa yleisopetusta vuosiluokilla 1-6. Aurorassa toimii yleisopetuksen luokkien lisäksi pienryhmäluokat (EDY) oppilaille, joilla on kielellinen erityisvaikeus. Oppilaita on koulussamme 367.

Perustehtävämme on tukea oppilaan oppimistyötä monipuolisesti niin, että hän saavuttaa hyvät perustiedot ja -taidot.

Perustaitojen lisäksi koulumme tarjoaa monipuolista taideopetusta. Panostamme erityisesti monipuoliseen ilmaisuun, myös liikunta on meille tärkeää. Koulumme on aktiivisesti mukana Liikkuva koulu -projektissa. Koulun vahvimpana painotusalueena on lastenkulttuurin tekeminen. Koulun omaleimaisuutta ilmentää kiinan kielen opetus, harvinaislaatuisena alakoulussa Espoossa. Taidetoimintaa harrastetaan perusopetuksen lisäksi mm.  siestakerhoissa (teatteri, kuvataide, draama, bändit, kuoro, sirkus, palloilu, seikkailu ym.), ilmaisupainotteisilla valinnaiskursseilla sekä koulumme vuosittaisissa näytelmä- ja juhlaprojekteissa.