Oppilaskuntatoiminta

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Oppilasparlamentti

Koulussamme toimii oppilaiden valitsema oppilasparlamentti, jonka tehtävänä on suunnitella ja edistää oppilaiden yhteistoimintaa ja koulutyötä. Oppilaat valitsevat uuden oppilasparlamentin tammikuussa aina vuodeksi kerrallaan. Oppilasparlamentti valitsee itselleen puheenjohtajan ja sihteerin.

Oppilasparlamenttitoimintaa ohjaa kaksi opettajaa. Oppilasparlamentin kokousten koollekutsujana on oppilasparlamentin ohjaava opettaja tai puheenjohtaja.

Oppilasparlamentti kokoontuu viikoittain. Kokousaiheet nousevat pääasiassa oppilailta. Oppilasparlamentin tehtävänä on tuoda oppilaiden näkökulma koulun toiminnan suunnitteluun sekä järjestää oppilaiden yhteistoimintaa. Lisäksi oppilasparlamentti voi käsitellä mm. lukuvuosisuunnitelmaan liittyviä asioita sekä pyydettäessä ottaa kantaa Aarnivalkean koulua koskeviin päätöksiin.

Kokouksissa noudatetaan normaalia kokoustekniikkaa. Perinteisesti oppilasparlamentti on järjestänyt iloisia tapahtumia, kuten Väripäivän, Ystävänpäivän, Talentin.

Ympäristöagentit

Ympäristöagentit ovat osa koulumme Vihreä lippu -toimintaa. Joka luokalta valitaan vuosittain vaaleilla kaksi edustajaa vaikuttamaan koulumme ympäristöystävällisen toiminnan edistämiseen. Ympäristöagenttien tehtävänä on herättää koulumme oppilaita ajattelemaan ympäristöystävällisemmin liittyen esim. veden- ja sähkönkäyttöön, jätteenkierrätykseen sekä luonnon suojeluun. Ympäristöagentit kokoontuvat keskimäärin joka toinen viikko ja tapaamisissa noudatetaan normaalia kokoustekniikkaa. Ympäristöagentit ovat mukana järjestämässä erilaisia tempauksia, tehden näin koulumme muita oppilaita tietoisemmiksi ympäristöasioista ja luonnon kannalta kestävämmästä toiminnasta. Koulumme on tänä vuonna myös yksi HSY:n kummikouluista, ja teemanamme on elintärkeä vesi.