Aarnivalkean koulu

Aarnivalkean koulu on noin 300 oppilaan alakoulu, joka on tällä hetkellä väistössä Sepontie 2:ssa, Pohjois-Tapiolan koulun tiloissa.

Koulu tukee oppilaiden yhteistyötaitojen kehittymistä ja antaa heille monipuolisia valmiuksia vastata muuttuvan ympäristön haasteisiin. Aarnivalkean koulussa opiskellaan ranskan ja englannin kieltä jo ensimmäisestä luokasta lähtien. A2-kielinä voi opiskella saksaa tai englantia.