Oppivelvollisuuden laajentuminen 18 ikävuoteen

Kolme lukiolaista lukemassa kirjaa Etelä-Tapiolan lukiossa.

Oppivelvollisuus on laajentunut ja koskee kaikkia niitä, jotka päättävät peruskoulun 1.1.2021 jälkeen. 

Mitä oppivelvollisuuden laajentaminen tarkoittaa nyt 9. luokalla opiskeleville nuorille?  

 • Kyseessä on iso muutos, sillä vuoteen 2020 asti oppivelvollisuus on päättynyt peruskouluun. 

 • Oppivelvollisuus jatkuu tästä eteenpäin 18 ikävuoteen saakka tai siihen asti, kunnes nuori on suorittanut toisen asteen koulutuksen. 

 • Yhdeksäsluokkalaisten on hakeuduttava yhteishaussa 23.2.-7.4.2021 opiskelemaan joko toiselle asteelle tutkintokoulutukseen tai nivelvaiheen opintoihin, kuten esimerkiksi 10. luokalle, tai lukioon valmistavaan (LUVA) tai ammatillisiin opintoihin valmentavaan (VALMA) koulutukseen.

 • Lue lisää yhteishausta.

Mistä koulutuksista saa tietoa? 

 • Koulussa nuoret tutustuvat opinto-ohjaajan kanssa toisen asteen opintoihin ja tarjontaan.  

 • Kotona koulutuksiin voi tutustua yhdessä nuoren kanssa esimerkiksi opintopolku.fi-palvelussa tai oppilaitosten kotisivuilla.   

Onko toinen aste syksyllä 2021 aloittaville nuorille maksuton?  
 

Tämä kaikki on maksutonta opiskelijoille, jotka päättävät perusopetuksen 1.1.2021 jälkeen ja jatkavat opiskelua esimerkiksi ammatillisessa koulutuksessa tai lukiossa: 

 • opetus

 • päivittäinen ruokailu 

 • oppimateriaali ja tietokoneet 

 • opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet  

 • lukion oppimäärän päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät 5 koetta sekä niiden osalta hylättyjen kokeiden uusiminen  

 • vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat  

Nämä opiskelijan pitää hankkia itse

 • Erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa tarvittavat henkilökohtaiset välineet, kuten soittimet tai urheiluvälineet 
 • Vapaaehtoisesta toiminnasta (esimerkiksi matkat tai vierailut) voidaan periä kohtuullisia maksuja. 

Nuori voi opiskella maksutta sen kalenterivuoden loppuun, jolloin hän täyttää 20 vuotta. Oikeus maksuttomuuteen päättyy, kun nuori on suorittanut toisen asteen tutkinnon tai kahta tutkintoa suorittava opiskelija kummatkin tutkinnot. 

Oppivelvollisuus ja sen myötä lakisääteinen maksuttomuus ei koske perusopetuksen ennen 1.1.2021 päättäneitä nuoria, kuten tällä hetkellä 

 • ilman opiskelupaikkaa olevia, 
 • lisäopetuksessa eli 10-luokalla opiskelevia,  
 • lukion valmistavassa koulutuksessa opiskelevia tai  
 • ammatilliseen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa opiskelevia eikä  
 • toisen asteen koulutuksessa opiskelevia.  

Maksuttomuuden piiriin voi kuitenkin opetuksen järjestäjän päätöksellä kuulua mahdollisesti lakisääteistä laajempi joukko opiskelijoita. 

Miksi uudistus tehdään? 

 • Varmistetaan jokaiselle nuorelle vähintään toisen asteen koulutus. 
 • Kavennetaan oppimiseroja.  
 • Kasvatetaan koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä lasten ja nuorten hyvinvointia. 

Käytännön järjestelyistä kerrotaan tarkemmin kevään 2021 aikana.

Lisätietoa ja tärkeitä osoitteita oppivelvollisuuden laajentamisesta ja yhteishausta

Oppivelvollisuuden laajentamista Espoossa valmistelevat 


Tapio Erma, aikuiskoulutuksen ja toisen asteen koulutuksen päällikkö, Espoon kaupunki, tapio.erma@espoo.fi 

Barbro Högström, ruotsinkielisten sivistyspalvelujen johtaja, Espoon kaupunki, barbro.hogstrom@esbo.fi  

Maija Aaltola, rehtori, Omnia, maija.aaltola@omnia.fi  

Esite oppivelvollisuuden laajentamisesta (helmikuu 2021)

Esite 9.-luokkalaisten huoltajille oppivelvollisuuden laajentamisesta (helmikuu 2021) (pdf, 291 Kt)