Poissaololuvan hakeminen ja myöntäminen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Mikäli jokin erityinen syy aiheuttaa tarpeen oppilaan poissaoloon koulun työpäivänä, tulee huoltajan hakea lupa poissaoloon joko. täyttämällä lomake Wilmassa tai palauttamalla paperinen poissaololuvan hakulomake koulun rehtorille/koulunjohtajalle.

Poissaololuvan hakulomake löytyy perusopetuksen lomakkeet sivulta.

Poissaololuvan myöntämisestä enintään viideksi päiväksi päättää luokanopettaja/luokanvalvoja. Yli viideksi päiväksi myönnettävästä poissaololuvasta päättää rehtori.

Koulun tehtävä on valvoa, ettei oppilas jää jälkeen vuosiluokkansa ja opetusryhmänsä edistymisestä luvallisen poissaolon aikana. Oppilaalle tulee laatia yhteistyössä kodin kanssa henkilökohtainen suunnitelma, jonka mukaan opetusta toteutetaan ja oppimista seurataan. Arvioinnin tulee perustua monipuoliseen näyttöön.

Oppilaalla on oikeus saada tukiopetusta, jos hän on jäänyt opinnoissaan jälkeen tai tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea.

Luvan antaminen harkitaan aina tapauskohtaisesti ja se voidaan myöntää vain erityisestä syystä ja tilapäisesti.