Erityisluokat

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Alueelliset erityisluokat  

Alueelliset erityisluokat on tarkoitettu oppilaille, joilla on oppimisen laajoja erityisvaikeuksia. Luokkia on jokaisella kaupungin seitsemällä oppilasalueella ja ne ovat yleisopetuksen kouluissa. Luokassa opiskelee enintään 10 oppilasta ja opetus järjestetään pääsääntöisesti yleisen oppimäärän mukaisesti. 

Kaupunkitason erityisluokat 

Kaupunkitason erityisluokat on tarkoitettu oppilaille, joiden opetuksen järjestäminen edellyttää tietyn alan erityisosaamista. Luokkiin otetaan oppilaita koko kaupungin alueelta.  Oppilaalle pyritään järjestämään erityisluokkapaikka mahdollisimman läheltä kotia, ja/tai kohtuullisten kulkuyhteyksien päästä niin, että oppilaan päivästä muodostuu mahdollisen aamu- ja iltapäivähoidon kanssa tarkoituksenmukainen, oppilasta tukeva kokonaisuus. 

Kaupunkitason opetusta ovat 
 
• Laaja-alaiset oppimisvaikeudet 
• Sopeutumisen ja tunne-elämän vaikeudet 
• Autismin kirjon opetus 
• Lievästi kehitysvammaisten oppilaiden opetus 
• Vaikeasti kehitysvammaisten oppilaiden opetus 
• Vaikea-asteisten kielellisten erityisvaikeuksien ja kuulovamman omaavien oppilaiden opetus