Apuvälineet, tulkitsemis- ja avustajapalvelut

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Tulkitsemis- ja avustajapalvelut

Oppilaalla on oikeus saada maksutta opetuksen osallistumisen edellyttämät tulkitsemis - ja avustajapalvelut sekä muut opetuspalvelut kaikilla tuen tasoilla. 

Koulun yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä vastaa rehtorin johdolla koululle osoitetun avustajapalvelun kohdentamisesta eri opetusryhmille. 

Avustajapalvelut
koordinaattori
Elina Grönroos
p. 040 639 3006
elina.gronroos@espoo.fi   

Apuvälineet 

Apuvälineiden tarve voi liittyä oppilaan oppimisen erityistarpeisiin, näkemiseen, kuulemiseen, liikkumiseen tai muuhun fyysiseen tarpeeseen. Oppilaan kanssa työskentelevät suunnittelevat yhdessä opetuksessa tarvittavan apuvälineiden käytön. Tarvittaessa oppilaan apuvälinetarpeen arviointiin osallistuu muita asiantuntija, esim. puhe-, toiminta- tai fysioterapeutti. Yleistä ja tehostettua tukea saavan oppilaan apuvälinetarve arvioidaan pedagogisessa arviossa. Erityistä tukea saavan oppilaan apuvälinetarve arvioidaan pedagogisessa selvityksessä. Oppilaan saaman apuvälineen käyttö kuvataan oppilaan oppimissuunnitelmassa tai HOJKSissa tuen tasosta riippuen. 

Apuvälinehakemuksen, jonka oppilaan huoltajat ja koulu yhdessä tekevät, voi tulostaa perusopetuksen lomakkeista. Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa pedagoginen arvio tai selvitys ja esimerkiksi puhe -, toiminta- tai fysioterapeutin lausunto. Hakemus toimitetaan Suomenkielisen opetuksen tulosyksikköön Tukipalvelujen palveluyksikköön. 

Apuvälineet
koordinaattori
Mona Feodoroff
p. 040 522 3342
mona.feodoroff@espoo.fi