Yhteisöllinen oppilashuolto

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Yhteisöllinen oppilashuolto on tärkeä osa koulun toimintakulttuuria. Yhteisöllisellä oppilashuoltotyöllä edistetään oppilaiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta. Sen tavoitteena on ensisijaisesti ennaltaehkäisevä ja koko koulua tukeva työ, jossa ehkäisemään ongelmien syntyä, niiden varhaista tunnistamista ja tarvittavan oppilashuollollisen tuen järjestämistä. Yhteisöllisen oppilashuollon lähtökohtana on oppilaiden ja huoltajien osallisuus ja kuulluksi tuleminen. Yhteisöllinen oppilashuolto vahvistaa oppilaiden hyvinvointia luomalla kouluun yhteenkuuluvuuden, avoimen vuorovaikutuksen ja huolenpidon ilmapiirin, jossa kaikilla on hyvä olla ja opiskella.

Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä on monialainen. Ryhmää johtaa koulun rehtori. Rehtorin lisäksi ryhmän muita jäseniä ovat psykologi, kuraattori, kouluterveydenhoitaja, opettajakunnan jäsen / jäseniä, opinto-ohjaaja, laaja-alainen erityisopettaja tai erityisopettaja sekä joissakin kouluissa opetustoimen omat terapeutit. Lisäksi ryhmään voidaan kutsua oppilaiden, oppilaskunnan, huoltajien edustaja/edustajia sekä muiden yhteistyökumppaneiden edustajia (esim. nuorisopalvelut). Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu säännöllisesti ja ennalta sovitun aikataulun mukaisesti. Kokouksissa käsitellään asioita yleisellä ja yhteisöllisellä tasolla.