Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto tukee lasten oppimista ja hyvinvointia koulun arjessa sekä edistää kodin ja koulun yhteistyötä. Opiskeluhuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville.

Yksilökohtaisella opiskeluhuollon palvelulla tarkoitetaan kuraattorin, psykologin ja kouluterveydenhuollon palveluita, joita on tarjolla kaikissa Espoon kouluissa. Oppilailla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. Oppilas itse ja huoltajat voivat ottaa suoraan yhteyttä opiskeluhuollon asiantuntijoihin. Tarve oppilaan tukeen voi tulla myös opettajan kautta.

Yhteisöllinen opiskeluhuolto on ennaltaehkäisevää, moniammatillista ja koko yhteisöä tukevaa. Jokaisessa koulussa toimii yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä, jonka tehtävänä on vahvistaa oppilaiden ja koko koulun hyvinvointia. Ryhmä vastaa yhteisöllisen opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista.