Oppimisen arviointi

Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilaan opiskelua. Se kohdistuu opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti oppimiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen. Arviointi kehittää myös oppilaan itsearviointitaitoja. Suurin osa arvioinnista tapahtuu koulutyön arjessa, opettajan ja oppilaan välisessä vuorovaikutuksessa.
Espoossa oppimisen arviointia ohjaa positiivisen kasvatuksen ja opetuksen näkökulma.

On tärkeää, että oppimisen arviointi on kannustavaa, realistista ja tavoitteiden mukaista. Arvioinnissa käytetään monipuolisia, joustavia ja tilanteeseen sovitettuja menetelmiä. Oppilaan tarpeet ja tilanne otetaan huomioon. Sekä oppilaan että huoltajan tulee saada riittävästi tietoa arvioinnista.