Oppilaanohjaus

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Espoossa toimitaan koko koulu ohjaa -periaatteella. Ohjaus kuuluu kaikkien oppiaineiden opetukseen ja koulun koko henkilökunnan tehtäviin. Jokainen opettaja ohjaa oppilasta koulunkäynnissä, opiskelutaidoissa, eri oppiaineiden opiskelussa ja valinnoissa. Yhteistyö huoltajien kanssa on hyvin tärkeää. 

Alakoulussa oppilaanohjaus toteutuu osana eri oppiaineiden opetusta ja koulun toimintaa.  Yläkoulussa oppilaanohjaukseen kuuluvat myös henkilökohtainen ohjaus, pienryhmäohjaus, luokkatunnit ja tutustumisjaksot työelämään (ns. TET) sekä tutustuminen toisen asteen oppilaitoksiin. Yläkoulussa oppilaanohjaaja auttaa oppilasta miettimään tulevaisuutta ja jatko-opintoja.