Kielten opiskelu

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Ensimmäinen vieras kieli

Kaikki oppilaat opiskelevat peruskoulun aikana toisen kotimaisen kielen, ruotsin lisäksi ainakin yhtä vierasta kieltä. Vieraan kielen opiskelu alkaa ensimmäisellä luokalla. Ruotsin kielen opiskelu aloitetaan viimeistään kuudennella luokalla.
Ensimmäinen opiskeltava vieras kieli,  A1-kieli, on Espoon kouluissa pääsääntöisesti englanti. Koulusta riippuen ensimmäinen opiskeltava vieras kieli voi myös olla saksa, ruotsi, ranska tai kiina. 

Vapaaehtoinen kielten opiskelu

Vapaaehtoisen kielen opiskelun voi aloittaa A2-kielenä neljännellä luokalla ja/tai B2-kielenä 8.-luokalla. Espoossa opiskeltavia vapaaehtoisia neljännellä luokalla aloitettavia kieliä ovat koulusta ja halukkaiden oppilaiden määrästä riippuen englanti, saksa, espanja, ranska, ruotsi, kiina ja venäjä

Toinen kotimainen kieli ruotsi

Ruotsin kielen opiskelun voi aloittaa A1- tai A2-kielenä, tai viimeistään B1-kielenä kuudennella luokalla.

Espoon suomenkielisen perusopetuksen kieliohjelma