Katsomusaineet

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Espoon kaupunki järjestää opetusta seuraavissa katsomusaineissa:

  • evankelisluterilainen uskonto
  • ortodoksisen uskonto
  • elämänkatsomustieto
  • islam
  • katolinen
  • Krishna-uskonto

Opetussuunnitelmat

Jokaiselle katsomusaineelle on laadittu kuntakohtainen opetussuunnitelma.  Opetusta toteutetaan opetussuunnitelman tavoitteita ja sisältöjä noudattaen.

Katsomusdialogin portaat (Agora-hanke)

Katsomusdialogin portaat -osiossa on kehitetty työvälineitä katsomusten välisen dialogin edistämiseen kouluissa. Uskonnottomuus on otettu huomioon dialogitilanteiden luomisessa.

"Askelia katsomusdialogiin" on hankkeessa tehty opettajan materiaali, jonka tarkoitus on tarjota työtapoja katsomusten välisen kohtaamisen ja katsomusten näkyvyyden lisäämiseen koulussa sekä nuorten dialogitaitojen kehittämiseen.

Katsomusdialogin portaat -materiaali

Ohjeet katsomusainevalintaan