Oppiaineet ja tuntijako

Vuosiluokat 1–6

Kaikille alakoulun oppilaille annetaan perusopetuslain mukaisesti opetusta seuraavissa yhteisissä aineissa:

 • äidinkieli ja kirjallisuus
 • toinen kotimainen kieli (viimeistään luokalla 6)
 • vieras kieli 
 • ympäristöoppi
 • uskonto tai elämänkatsomustieto
 • historia (luokilla 4, 5 ja 6)
 • yhteiskuntaoppi (luokilla 5 ja 6)
 • matematiikka
 • liikunta
 • musiikki
 • kuvataide
 • käsityö


Oppilaille annetaan oppilaanohjausta opetuksen ja muun koulutyön yhteydessä. Yhteisten oppiaineiden lisäksi alakoulussa opetetaan valinnaisia aineita, joita ovat: 

 • valinnaiset, oppilaille vapaaehtoiset A2-kielet (luokilla 4–6) (Espoon OPS)
 • oppilaan valintaan perustuvat valinnaiset aineet (luokilla 4–6) (Espoon OPS)

Vuosiluokat 7–9

Yläkoulujen oppilaille annetaan perusopetuslain mukaisesti opetusta seuraavissa yhteisissä aineissa:

 • äidinkieli ja kirjallisuus
 • toinen kotimainen kieli
 • vieras kieli
 • terveystieto
 • uskonto tai elämänkatsomustieto
 • historia
 • yhteiskuntaoppi
 • matematiikka
 • fysiikka
 • kemia
 • biologia
 • maantieto
 • liikunta
 • musiikki (kaikilla oppilailla luokalla 7)
 • kuvataide (kaikilla oppilailla luokalla 7)
 • käsityö (kaikilla oppilailla luokalla 7)
 • kotitalous (kaikilla oppilailla luokalla 7)
 • oppilaanohjaus

Yhteisten oppiaineiden lisäksi yläkoulussa opetetaan valinnaisia aineita, joita ovat: 

 • taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit (luokilla 8–9)
 • oppilaan valintaan perustuvat valinnaisaineet (luokilla 7–9) sekä
 • valinnaiset, oppilaille vapaaehtoiset kielet A2 ja B2 (luokilla 7–9)

Tuntijako määrittelee kuinka monta tuntia oppilas opiskelee kutakin oppiainetta viikossa

Espoon suomenkielisen perusopetuksen tuntijako 1.8.2019 alkaen (pdf, 94 Kt)

Espoon suomenkielisen perusopetuksen ruotsin kielikylpyopetuksen kielivalintojen tuntijako 1.8.2018 alkaen (pdf, 22 Kt)(pdf, 30 Kt)