Opetussuunnitelma

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Kouluissa kasvatus ja opetus pohjautuvat opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelma kertoo, miten opetus kouluissa järjestetään sekä mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelma määrittelee oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt sekä arvioinnin perusteet ja kuvaa työtapoja.

Opetussuunnitelmassa on kolme tasoa:

1. Opetushallituksen hyväksymät opetussuunnitelman perusteet
2. Espoon kuntakohtainen opetussuunnitelma
3. Koulukohtainen opetussuunnitelma, joka löytyy kunkin koulun kotisivulta. 

Koulukohtaiset opetussuunnitelmat on laadittu valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden ja kuntaopetussuunnitelman pohjalta.

Opetussuunnitelmat ovat juuri uudistuneet. Uusi opetussuunnitelma 2016 otetaan käyttöön
- vuosiluokilla 1–6 elokuussa 2016
- vuosiluokilla 7–9 porrastetusti vuosina 2017–2019

Siirtymävaiheessa vuosiluokilla 8-9 noudatetaan vielä aiempaa opetussuunnitelmaa todistusten, päättöarvioinnin, valinnaisuutta koskevien määräysten ja tuntijaon osalta. 
 

Perusopetuksen lisäopetuksessa (kymppiluokka) käytetään lisäopetuksen opetussuunnitelmaa (pdf, 62 Kt).

Lisäksi perusopetukseen valmistavassa opetuksessa käytetään kuntakohtaista valmistavan opetuksen opetussuunnitelmaa (pdf, 126 Kt)


Katso myös:
Oppiaineet ja tuntijako
Oppimisen arviointi
Espoon perusopetuksen opetussuunnitelma 2013 (pdf, 1106 Kt)  (voimassa osittain yläkoulussa 31.7.2019 saakka)