Opetussuunnitelma

Kouluissa kasvatus ja opetus pohjautuvat opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelma kertoo, miten opetus kouluissa järjestetään sekä mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelma määrittelee oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt sekä arvioinnin perusteet ja kuvaa työtapoja.

Opetussuunnitelmassa on kolme tasoa:

1. Opetushallituksen hyväksymät opetussuunnitelman perusteet
2. Espoon kuntakohtainen opetussuunnitelma:
- Espoon suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Luvut 1-12 (pdf, 309 Kt)
- Espoon suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Luvut 13-15 (pdf, 4424 Kt)
3. Koulukohtainen opetussuunnitelma, joka löytyy kunkin koulun kotisivulta. 

Koulukohtaiset opetussuunnitelmat on laadittu valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden ja kuntaopetussuunnitelman pohjalta.

Perusopetuksen lisäopetuksessa (kymppiluokka) käytetään lisäopetuksen opetussuunnitelmaa (pdf, 62 Kt).

Lisäksi perusopetukseen valmistavassa opetuksessa käytetään Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelmaa 2020 (PDF, 120 Kt)


Katso myös:
Oppiaineet ja tuntijako
Oppimisen arviointi