Suomenkielisen perusopetuksen koulumatkat

 • Jaa Facebookissa
 • Jaa Twitterissä

Jos perusopetuksen oppilaan koulumatka lähikouluun on pidempi kuin kolme tai viisi kilometriä, hänellä on oikeus maksuttomaan kuljetukseen eli koulumatkaetuuteen. Etuuden voi saada myös, jos matka todetaan liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi, kun otetaan huomioon oppilaan olosuhteet, kuten terveydelliset syyt.

Koulumatkaetuuden voi saada vain oppilas, joka käy Espoon kaupungin osoittamaa koulua. Toissijaiseen kouluun, kaksikieliseen opetukseen, englanninkieliseen opetukseen, kielikylpyopetukseen tai montessoriopetukseen otetut oppilaat eivät ole oikeutettuja koulumatkaetuuteen, paitsi tilapäisesti koulussa sattuneen tapaturman jälkeen, erillisen lääkärinlausunnon perusteella. Koulumatkaetuutta voi hakea vain yhteen, oppilaan väestörekisteriin merkittyyn osoitteeseen Espoossa.

Milloin on mahdollisuus koulumatkaetuuteen?

1) Koulumatkan pituus

Maksuttoman joukkoliikenteen matkakortin saa, jos koulumatka on

 • 1.–2. luokan oppilaalla yli 3 km
 • 3.–10. luokan oppilaalla yli 5 km.

Espoon kaupunki mittaa matkan lyhintä jalankulkukelpoista, liikenteellisesti turvallista reittiä myöten.

2) Koulumatkan vaikeus, rasittavuus ja vaarallisuus

Jos koulumatkaetuutta haetaan koulumatkan vaikeuden, rasittavuuden ja vaarallisuuden takia, etuus myönnetään ensisijaisesti matkakorttina.

Taksikuljetus voidaan myöntää perustuen lausuntoon, jossa arvioidaan, kuinka oppilas selviytyisi koulumatkasta kävellen tai julkisia kulkuneuvoja käyttäen. Lausunnoksi kelpaa

 • lääkärin tai psykologin lausunto
 • koulun oppimisen tuen ryhmän lausunto
 • pedagoginen selvitys.

Kaupunki arvioi jokaisen uuden koulumatkan erikseen. Matkan vaarallisuuden arvioi Espoon kaupungin Kaupunkitekniikan keskus. Koulumatkaa ei pidetä vaarallisena, jos tiellä on erillinen kevyen liikenteen väylä tai leveä piennartila, liikennevalot tai merkityt suojatiet, korkeintaan 50 km/h:n nopeusrajoitus ja riittävä näkyvyys kaikissa paikoissa.

3) Terveydelliset syyt

Kaupunki voi myöntää koulumatkaetuuden terveydellisistä syistä lääkärin tai psykologin lausunnon perusteella. Lausunnossa on arvioitava, kuinka oppilas selviytyisi koulumatkasta kävellen tai julkisia kulkuneuvoja käyttäen.

Tapaturman sattuessa

Oppilas voi saada tilapäisesti matkakortin tai taksikuljetuksen, jos hänelle on sattunut tapaturma. Huoltajan täytyy toimittaa lääkärinlausunto kouluun. Lausunnossa on otettava kantaa, miksi koulumatkalle tarvitaan kuljetus ja kuinka kauan sille on tarvetta.

Miten haen koulumatkaetuutta?

Voit hakea koulumatkaetuutta seuraavilla lomakkeilla:

Kun haet oppilaalle matkakorttia alle kolmen kilometrin matkalle tai taksikuljetusta, liitä mukaan jokin seuraavista:

 • lääkärin tai psykologin lausunto
 • koulun oppimisen tuen ryhmän lausunto
 • pedagoginen selvitys.

Toimita matkakorttihakemus lapsesi koululle.
Lähetä taksikuljetushakemus postitse osoitteeseen: 

SITO/ Koulukuljetukset
PL 31
02070 ESPOON KAUPUNKI

Taksikuljetushakemusta ei voi lähettää sähköpostilla.

Hakuajat taksikuljetuksille

Taksikuljetukset alkavat lukuvuoden alkaessa, jos hakemukset liitteineen on lähetetty määräaikaan mennessä.

Lukuvuoden 2020–2021 hakuajat:

 • Vuosiluokkien 7.-9. oppilaiden hakemukset 6.3.2020 mennessä
 • Vuosiluokkien 1.-6. oppilaiden hakemukset 13.3.2020 mennessä
 • Koulutulokkaiden ja koulua vaihtavien oppilaiden hakemukset 15.5.2020 mennessä
 • Lisäopetuksen oppilaat 7.8.2020 mennessä   

Taksikuljetusta voi hakea milloin tahansa lukuvuoden aikana. Kuljetus järjestetään vasta, kun oppilas on saanut myönteisen kuljetuspäätöksen.

Kuinka saan päätöksen?

Päätös taksikuljetuksesta tulee Wilmaan. Jos huoltaja niin haluaa, se postitetaan kotiin.
Matkakortin myöntää koulun rehtori ja päätöksen taksikuljetuksesta tekee perusopetuksen aluepäällikkö.

Entä jos lapseni muuttaa tai vaihtaa koulua?

Koulumatkaetua on haettava uudelleen, jos oppilaan kotiosoite muuttuu tai hän vaihtaa koulua.

Lisätietoja taksikuljetuksista

Palveluneuvonta
09 816 24000
koulukuljetukset@espoo.fi

Matkakortteihin liittyvissä asioissa, voit olla yhteydessä lapsesi koulun koulusihteeriin.