Kouluruokailu, kuljetukset ja vakuutukset

Kouluruokailu

Oppilaalla on oikeus maksuttomaan kouluruokailuun.

Koulujen ja lukioiden ruokalistat

Jos oppilaalla on jokin erityisruokavalio, huoltajien tulee täyttää Erityisruokavaliolomake peruskoulut ja lukiot (pdf, 1080 Kt)  -lomake ja toimittaa se oppilaan koulun keittiöön lukuvuoden alussa, mieluiten jo ennen koulun alkamista. Lomakkeen voi täyttää ja tulostaa osoitteessa espoo.fi/opetuksenlomakkeet tai sen voi pyytää koulun kansliasta. Huoltajien tulee liittää hakemukseen lääkärinlausunto, jos erityisruokavalio perustuu terveydellisiin syihin. Lääkärintodistusta ei edellytetä vähälaktoosisessa tai laktoosittomassa ruokavaliossa, kasvisruokavaliossa tai uskonnollisiin syihin perustuvassa ruokavaliossa. Tarkemmat ohjeet löytyvät lomakkeen ohessa olevasta tiedotteesta.

Koulumatkaetuus

Oppilaille voidaan myöntää maksuton joukkoliikenteen matkakortti, koulumatkan pituuden perusteella. Matkakortti voidaan myöntää myös lyhyemmälle koulumatkalle tai tarvittaessa koulukuljetus, jos koulumatka muodostuu oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi.

Lisätietoja koulumatkoista ja hakulomakkeet (suomenkieliset koulut)

Tapaturman sattuessa ota yhteyttä koulusihteeriin ja toimita hänelle lääkärilausunto oppilaan tapaturmasta. Katso tarkemmat ohjeet ylläolevasta linkistä Lisätietoja koulumatkoista ja hakulomakkeet.

Lisätietoja ruotsinkielisten koulujen koulumatkaetuuksien hakemiseen löytyy ruotsinkielisiltä sivuilta.

Vinkkejä vanhemmille

Vakuutukset

Espoon kaupunki on vakuuttanut peruskoulujen oppilaat ja lukioiden opiskelijat koulussa ja koulumatkalla tapahtuvien tapaturmien varalta. Vakuutus kattaa myös lukuvuosisuunnitelman mukaiset koulun retket ja leirikoulut.

Vakuutuksesta korvataan koulutapaturmasta aiheutuneet matka-, tutkimus- ja hoitokulut julkisen sektorin terveydenhuoltopalveluja antavissa yksiköissä ja laitoksissa (terveyskeskus, aluesairaala, keskussairaala). Jos oppilas käyttää yksityisen sektorin palveluja, korvaus maksetaan vain julkisen sektorin taksan mukaan.

Koulutapaturman sattuessa oppilas/huoltaja saa koulusta todistuksen tapaturmavakuutuksen voimassaolosta hoitolaitosta varten. Todistus mahdollistaa hoidosta aiheutuvien kulujen suoralaskutuksen vakuutusyhtiöön. Vaihtoehtoisesti huoltaja voi itse hakea korvauksia vakuutusyhtiöstä alkuperäisten laskujen tai maksettujen tositteiden perusteella. Koulu tekee tapaturmasta vahinkoilmoituksen vakuutusyhtiöön. Mikäli koulussa sattunut tapaturma/vamma todetaan vasta kotona, huoltajan on otettava viipymättä yhteyttä kouluun.

Kaupunki ei korvaa kustannuksia, jotka aiheutuvat oppilaan sairastumisesta kesken koulupäivän. Tapaturman tai äkillisen sairastumisen sattuessa huoltaja on velvollinen huolehtimaan sairaan lapsen hoitoon ja/tai kotiin viemisestä sekä siitä aiheutuvista matkakustannuksista.

Toimintaohjeet oppilaan sairastuessa kesken koulupäivän

Perusopetuksen lomakkeet