Suomen kielen opetus

Oppilaat, jotka eivät osaa suomea, aloittavat opiskelun valmistavan opetuksen luokassa. Valmistavan opetuksen luokkia on useissa kouluissa. 

Jos oppilas osaa jonkin verran suomea ja tarvitsee tukea suomen kielen vahvistamisessa, hän voi saada valmistavaa opetusta omalla luokallaan lähikoulussaan.

Valmistavan opetuksen opetuskieli on suomi. Suomen kielen lisäksi oppilaat opiskelevat muita perusopetuksen oppiaineita oppilaan oman opinto-ohjelman mukaan.

Valmistava opetus kestää yhden lukuvuoden. Valmistavan opetuksen jälkeen oppilas siirtyy perusopetukseen, jossa hän saa tarvittaessa tehostettua tukea opiskeluunsa.

Monikielinen oppilas voi opiskella Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa suomea toisena kielenä koko perusopetuksen ajan.

Oppilaat ohjataan valmistavaan opetukseen Kieli- ja kulttuuriryhmien vastuualueen kautta.

Ajanvaraukset:
Koordinaattori Fatima Habeb
puh. 043 8268681
fatima.habeb@espoo.fi