Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus

Espoossa kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluville oppilaille järjestetään


• perusopetukseen valmistavaa opetusta
• tehostettua tukea valmistavan opetuksen jälkeen (MMO-tuki)
• suomi toisena kielenä -opetusta
• oman äidinkielen opetusta

Tätä opetusta voivat saada


• vieraskieliset oppilaat
• monikieliset oppilaat, joiden vanhemmat tai toinen vanhemmista puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia
• ulkomailta adoptoidut lapset.

Opetuksessa tuemme eri kieli- ja kulttuuriryhmien oppilaiden suomen kielen oppimista, oman äidinkielen taidon kehittymistä ja monikielisten identiteettien vahvistumista.

Lisää aiheesta

Kieli- ja kulttuuritietoisuus

Materiaalit (kielitietoisuus)

Katsomusaineet