Iltapäivätoimintaan hakeminen

Hakuaika perusopetuksen iltapäivätoimintaan on 8.1.2021–10.5.2021. Iltapäivätoimintaan voivat hakea 1. ja 2. vuosiluokkien oppilaat sekä oppilaat, joilla on erityisen tuen päätös.Toimintaan haetaan sähköisesti Wilman kautta. Hakemuslomake löytyy Wilmasta hakemukset ja päätökset välilehdeltä. Mikäli sähköinen hakeminen ei ole mahdollista, voi toimintaan hakea paperilomakkeella. Lomakkeen voi tulostaa liitetiedostosta, pyytää koululta tai tilata osoitteesta iltapaivatoiminta@espoo.fi.  

Iltapäivätoiminta järjestetään oppilaan koulussa. Erityisen tuen oppilaiden huoltajat voivat hakemuksessa valita, hakevatko iltapäivätoimintaan opetusta järjestävällä koululla vai kodin lähellä olevalla koululla.

Päätös iltapäivätoimintapaikasta annetaan tiedoksi huoltajan hakemuksessa tekemän valinnan mukaisesti Wilmassa viikolla 20 tai samana päivänä postin kuljetettavaksi jätetyllä kirjeellä. Kaikille hakijoille ei välttämättä voida osoittaa paikkaa. 

Jos lapsen koulu vaihtuu hakuajan päättymisen tai päätöksen saamisen jälkeen, peruuttakaa/irtisanokaa tarpeettomaksi jäänyt paikka ja hakekaa uutta paikkaa. Uuden hakemuksen voi jättää kun päätös koulupaikasta on saatu.

Valintakriteerit

Perusopetuksen iltapäivätoimintaa järjestetään 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä oppilaille, joilla on erityisen tuen päätös.

Lapset valitaan iltapäivätoimintaan opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan 13.12.2017 päättämien lapsivalintakriteerien mukaisessa etusijajärjestyksessä:

a) ensimmäisen vuosiluokan oppilaat, joilla on erityisen tuen päätös

b) muut ensimmäisen vuosiluokan oppilaat

c) toisen vuosiluokan oppilaat, joilla on erityisen tuen päätös

d) kolmannen vuosiluokan tai sitä vanhemmat oppilaat, joilla on erityisen tuen päätös

e) muut toisen vuosiluokan oppilaat

Mikäli valintaprosessissa tulee tilanne, että kaikkia samaan ryhmään (ryhmät a- e) kuuluvia hakijoita ei voida valita, suoritetaan valinta heidän välillään arvonnalla.