Iltapäivätoiminnan palveluntuottajille

Haku avustusta saavaksi perusopetuksen iltapäivätoiminnan palveluntuottajaksi lukuvuosiksi 2018- 2021

Espoon kaupunki hakee avustusta saavia palveluntuottajia toteuttamaan perusopetuksen iltapäivätoimintaa lukuvuosiksi 2018–2021.

Palveluntuottajaksi valittava sitoutuu noudattamaan mm. Perusopetuslakia (erityisesti sen aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevaa 8 a -lukua), Opetushallituksen vahvistamia aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteita sekä Espoon kaupungin koululaisten iltapäivätoimintaa koskevia päätöksiä ja linjauksia.

Iltapäivätoiminnan periaatteet, avustusta saavan palveluntuottajan valintakriteerit:
> Perusopetuksen iltapäivätoiminnan järjestämismuodot sekä palveluntuottajien valintaperusteet (pdf, 27 Kt)
>Perusopetuksen iltapäivätoiminnan järjestämisen ja toteuttamisen periaatteet (pdf, 20 Kt)

Perusopetuksen iltapäivätoimintaa järjestetään koulujen tiloissa, ellei haettavan yksikön osalta ole edellytetty palveluntuottajan omia tiloja.

Hakemus liitteineen tulee toimittaa 3.4.2018 klo 15.45 mennessä Espoon kaupungin kirjaamoon osoitteella

Espoon kaupunki
Kirjaamo
PL 1, 02070
Espoon kaupunki
(Siltakatu 11, 3. krs, Espoon keskus).

Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä.

Lisätietoja:
koordinaattori Elina Grönroos
09 8165 2053
iltapaivatoiminta@espoo.fi

Palveluntuottajia haetaan seuraaville kouluille:

Aarnivalkean koulu, Eestinkallion koulu, Espoon Steinerkoulu, Friisilän koulu, Hansakallion koulu,Hösmärinpuiston koulu, Iivisniemen koulu, Jalavapuiston koulu, Jousenkaaren koulu:Kaupunki edellyttää tiloja toiminnalle, Jupperin koulu, Juvanpuiston koulu, Kalajärven koulu, Kantokasken koulu, Kilonpuiston koulu, Kirkkojärven koulu, Koulumestarin koulu, Kuitinmäen koulu, Laajalahden koulu, Lahnuksen koulu, Latokasken koulu, Laurinlahden koulu, Lintulaakson koulu, Lintuvaaran koulu, Lähderannan koulu, Mainingin koulu, Mankkaanpuron koulu, Martinkallion koulu, Meritorin koulu, Mikkelän koulu, Niipperin koulu, Niittykummun koulu, Nuuksion koulu, Nöykkiönlaakson koulu, Perkkaanpuiston koulu, Postipuun koulu, Päivänkehrän koulu, Sepon koulu, Sunan koulu, Taavinkylän koulu, Veräjäpellon koulu, Viherkallion koulu, Westendinpuiston koulu ja Ymmerstan koulu.

Kaupunki pidättää itsellään oikeuden olla valitsematta yksikköön palveluntuottajaa, mikäli yksikköön ei ole soveltuvaa hakijaa tai mikäli toimintaedellytyksissä tapahtuu muutoksia.

Lue lisää perusopetuksen iltapäivätoiminnasta ja Espoon peruskouluista.

Liitteet ja hakemukset:
> Perusopetuksen iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma (docx, 107 Kt)
> Hakemus perusopetuksen iltapäivätoiminnan palveluntuottajaksi (docx, 114 Kt)