Erityisryhmien koululaisten hoito

Aamu- ja iltapäivähoito sekä loma-ajan hoito on tarkoitettu kehitysvammaisille ja autistisille lapsille, joilla on vammaispalvelulain tai kehitysvammalain mukainen voimassa oleva päätös loma-ajan ja/tai aamu- ja iltapäivähoidon järjestämisestä.  

  • Talvilomalla hoitoa järjestetään 18.2.-22.2.2019
  • Kesälomalla hoitoa järjestetään 4.6.2019-28.6.2019 (ei 21.6) sekä 1.8-6.8.2019

Ilmoittautuminen

  • Kesän 2019 loma-ajan hoidon ilmoittautumisaika on 8.1.2019-28.2.2019
  • Lukuvuoden 2019-2020 aamu- ja iltapäivähoidon ilmoittautumisaika on 8.1.2019-28.2.2019

Aamu- ja iltapäivähoitoon sekä loma-ajan hoitoon ilmoittaudutaan sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta. Mikäli käytössänne ei ole Wilma tunnuksia, olkaa yhteydessä lapsenne koulun koulusihteeriin. Sähköisen ilmoittautumislomakkeen löydät Hakemukset ja päätökset-sivulta. 

Mikäli sähköinen ilmoittautuminen ei ole mahdollista, voitte ilmoittautua paperilomakkeella. Lomakkeen voi tulostaa liitetiedostosta tai pyytää koululta/tilata numerosta 09 816 52029. Paperilomakkeet lähetetään osoitteeseen: Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö, Tukipalvelujen vastuualue, PL 31, 02070 Espoon kaupunki.  
   
Ennen hakemuksen jättämistä pyydämme huoltajia tarkastamaan, että lapsenne vammaispalvelulain tai kehitysvammalain mukainen päätös aamu- ja iltapäivähoidon tai loma-ajan hoidon järjestämisestä on voimassa. Voitte tarvittaessa olla yhteydessä oman alueenne vammaispalvelun sosiaalityöntekijään.

Hoidon toteuttaminen 

Aamu- ja iltapäivähoitoa järjestetään lukuvuoden työpäivinä pois lukien lauantaikoulupäivät. Vammaispalvelulain tai kehitysvammalain mukainen päätös on tarkoitettu ensisijaisesti kehitysvammaisten ja autististen lasten aamu- ja/tai iltapäivähoitoon. Hoito on ryhmämuotoista toimintaa ja sitä järjestetään pääsääntöisesti lapsen omalla koululla. Työntekijöinä toimivat kouluissa työskentelevät koulunkäyntiavustajat/ erityiskoulunkäyntiavustajat. Aamu- ja iltapäivähoitoa toteutetaan tarpeen mukaan aamulla klo 7 alkaen ja iltapäivällä klo 17 asti. 

Loma-ajan hoito on ryhmämuotoista toimintaa ja sitä järjestetään keskitetysti muutamilla kouluilla ilmoittautuneiden määrän mukaan. Työntekijöinä toimivat lukuvuoden aikana kouluissa työskentelevät koulunkäyntiavustajat/erityiskoulunkäyntiavustajat. Hoito toteutetaan koulujen tiloissa klo 7.30–16.30 välisenä aikana. 

Koululaisten aamu- ja iltapäivähoidosta sekä loma-ajan hoidosta peritään asiakasmaksu seuraavan lukuvuoden alusta lukien, kun opetusta saava nuori on täyttänyt 16 vuotta. Hinnat määräytyvät Espoon kaupunginhallituksen vahvistaman päätöksen mukaan. 

Vammaispalvelujen yhteystiedot