Erityisryhmien koululaisten hoito

Aamu- ja iltapäivähoito sekä loma-ajan hoito on tarkoitettu kehitysvammaisille ja vaikeasti autistisille lapsille, joilla on vammaispalvelulain tai kehitysvammalain mukainen voimassa oleva päätös loma-ajan ja/tai aamu- ja iltapäivähoidon järjestämisestä. 

Koulujen kesälomalla hoitoa järjestetään 8.6.-24.6.2021 ja 2.8.-6.8.2021.

  • Ilmoittautumisaika lukuvuoden 2021-2022 aamu-ja iltapäivähoitoon oli ajalla 8.1.2021-28.2.2021.

  • Ilmoittautumisaika kesän 2021 loma-ajan hoitoon oli ajalla 8.1.2021-28.2.2021.

Aamu- ja iltapäivähoitoon sekä loma-ajan hoitoon ilmoittaudutaan sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta. Mikäli käytössänne ei ole Wilma tunnuksia, olkaa yhteydessä lapsenne koulun koulusihteeriin. Sähköisen ilmoittautumislomakkeen löydät Hakemukset ja päätökset-sivulta. 

Mikäli sähköinen ilmoittautuminen ei ole mahdollista, voitte ilmoittautua paperilomakkeella. Lomakkeen voi tulostaa liitetiedostosta,  pyytää koululta tai tilata numerosta 040 505 2953. Paperilomakkeet lähetetään osoitteeseen: Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö,Tukipalvelut, PL 31, 02070 Espoon kaupunki.  
   
Ennen hakemuksen jättämistä pyydämme huoltajia tarkastamaan, että lapsenne vammaispalvelulain tai kehitysvammalain mukainen päätös aamu- ja iltapäivähoidon tai loma-ajan hoidon järjestämisestä on voimassa. Voitte tarvittaessa olla yhteydessä oman alueenne vammaispalvelun sosiaalityöntekijään.

Vammaispalvelujen hakemus
 

Hoidon toteuttaminen 


Aamu- ja iltapäivähoitoa järjestetään lukuvuoden työpäivinä pois lukien lauantaikoulupäivät. Vammaispalvelulain tai kehitysvammalain mukainen päätös on tarkoitettu ensisijaisesti kehitysvammaisten ja vaikeasti autististen lasten aamu- ja/tai iltapäivähoitoon. Hoito on ryhmämuotoista toimintaa ja sitä järjestetään pääsääntöisesti lapsen omalla koululla. Työntekijöinä toimivat kouluissa työskentelevät koulunkäyntiavustajat/ erityiskoulunkäyntiavustajat. Aamu- ja iltapäivähoitoa toteutetaan tarpeen mukaan aamulla klo 7 alkaen ja iltapäivällä klo 17 asti. 

Loma-ajan hoito on ryhmämuotoista toimintaa ja sitä järjestetään keskitetysti muutamilla kouluilla ilmoittautuneiden määrän mukaan. Työntekijöinä toimivat lukuvuoden aikana kouluissa työskentelevät koulunkäyntiavustajat/erityiskoulunkäyntiavustajat. Hoito toteutetaan koulujen tiloissa klo 7.30–16.30 välisenä aikana. 

Vammaispalvelujen yhteystiedot 

Lisätietoa: Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö / Tukipalvelut 043 825 5541