Iltapäivätoiminta ja koululaisten hoito

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on ohjattua ryhmämuotoista toimintaa, jossa noin 15 lapsen ryhmää ohjaa yksi aikuinen. Iltapäivätoimintaa järjestävät yksityiset palveluntuottajat tai koulut kaupungin omana toimintana.  

Perusopetuksen iltapäivätoiminnan lisäksi monissa kouluissa toimii maksuttomia koulun omia kerhoja ja muiden yhteistyötahojen järjestämää harrastustoimintaa. Alueilla on myös asukaspuistotarjontaa.  

Erityisryhmien aamu-ja iltapäivähoito sekä loma-ajan hoito on tarkoitettu  lapsille, joilla on vammaispalvelulain tai kehitysvammalain mukainen voimassa oleva päätös aamu- ja iltapäivähoidon tai loma-ajan järjestämisestä. 

Huoltajat hakevat palvelupäätöstä Espoon kaupungin vammaispalveluista, vammaissosiaalityöstä. Palvelupäätös toimii tilauksena opetustoimelle hoidon toteuttamisesta. 

Aamu- ja iltapäivähoitoon sekä loma-ajan hoitoihin tulee erikseen ilmoittautua suomenkielisen opetuksen tulosyksikköön, sähköisesti Wilma- järjestelmän kautta tai paperilomakkeella.

Lisätietoa: Erityisryhmien koululaisten hoito