Opiskelu peruskoulussa

Jokaisella espoolaisella oppivelvollisuusiässä olevalla lapsella ja nuorella on oikeus osallistua kaupungin järjestämään perusopetukseen. Opetusta annetaan vuosiluokilla 1–9. Peruskoulussa oppilas suorittaa oppivelvollisuutensa ja saa päättötodistuksen myötä jatko-opintokelpoisuuden.

Peruskoulu on maksuton. Oppilas saa koulusta maksutta oppikirjat ja muun oppimateriaalin, jonka koulut itse valitsevat. Usein oppikirjoja kierrätetään. Liikuntavarusteet hankitaan itse.

Kouluissa kasvatus ja opetus pohjautuvat opetussuunnitelmaan.