Muuttava oppilas

Espooseen tai Espoon sisällä toiselle oppilasalueelle muuttavalle oppilaalle osoitetaan lähikoulu, kun muutto on tapahtunut. Koulupaikka osoitetaan oppilaan uuden lähiosoitteen mukaiselta oppilasalueelta. Toiseen kuntaan muuttavien oppilaiden opetuksesta vastaa oppilaan uusi asuinkunta.

Ulkomaille muuttavan oppilaan huoltajien taas tulee huolehtia, että oppilas saa ulkomailla ollessaan peruskoulun luokkatasoa vastaavaa opetusta. Ulkomailta Espooseen muuttavat oppilaat, jotka eivät vielä osaa suomea tai tarvitsevat tukea suomen kielen vahvistamisessa, varaavat kouluun ilmoittautumista varten tapaamisajan opetustoimesta. Heidän koulunkäyntinsä alkaa usein valmistavassa opetuksessa. Kun taas oppilas palaa ulkomailta Espooseen, koulun rehtori tai koulunjohtaja ja opettajat sopivat huoltajien kanssa oppilaan sijoittumisesta sopivalle luokka-asteelle.

Tarkemmat ohjeet eri muuttotilanteissa löytyvät Muuta aiheesta -osion alta.