Ruotsin kielikylpyopetukseen hakeminen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Ruotsin kielikylpyopetus on tarkoitettu Espoossa asuville suomenkielisille oppilaille. Opetukseen voi hakea koko Espoon alueelta.

Ruotsin kielikylpyopetusta luokilla 1–6 järjestetään Päivänkehrän, Soukan ja Westendinpuiston alakouluissa ja luokilla 7–9 Espoonlahden ja Haukilahden yläkouluissa. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on päättänyt lukuvuoden 2020-2021 opetusryhmien perustamisesta ja opetukseen valittavien oppilaiden enimmäismääristä kouluittain 23.10.2019 § 166.

Oppaat ja esitteet

Ruotsin kielikylpyopetukseen 1. luokalle hakeminen 

Täytä Peruskoulun 1. luokalle ilmoittautuminen -lomake verkkopalvelu Wilmassa 8.1.-20.1.2020. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta täyttää lomaketta Wilmassa, täytä paperinen lomake ja palauta se suomenkielisen opetuksen tulosyksikköön viimeistään 20.1.2020. Palautusosoite on näkyvissä lomakkeen yläreunassa. Myöhässä toimitettuja hakemuksia ei huomioida!

Tutustu Tervetuloa ekaluokalle -oppaaseen ja tiedotustilaisuuden materiaaliin ennen hakulomakkeen täyttämistä.

Lomakkeet

Hakuaika

  • 8.1.-20.1.2020

Valintakoe

  • Ke 5.2.2020. Hakijat saavat erillisen kutsun.

Oppilasvalintaperusteet

Ruotsin kielikylpyopetukseen 7. luokalle hakeminen 

Täytä Hakemus peruskoulun 7. luokalle -lomake verkkopalvelu Wilmassa 8.1.-16.1.2020. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta täyttää lomaketta Wilmassa, täytä paperinenhakulomake ja palauta se lapsesi nykyiseen Espoon kaupungin kouluun viimeistään 16.1.2020. Myöhässä toimitettuja hakemuksia ei huomioida!

Tutustu Yläkoululaisen oppaaseen ja tiedotustilaisuuden materiaaliin ennen hakulomakkeen täyttämistä.

Hakulomake

Hakuaika

  • 8.1.-16.1.2020

Valintakoe

  • Ei valintakoetta.

Oppilasvalintaperusteet

Ruotsin kielikylpyopetukseen muille luokka-asteille hakeminen

Jos lukuvuoden aikana on vapautunut oppilaspaikkoja ja ne eivät ole täyttyneet kesken lukuvuotta Espooseen muuttaneista hakijoista, voidaan vapaille oppilaspaikoille ottaa uusia hakijoita.

Täytä Ruotsin kielikylpyopetukseen luokille 2-9 hakeminen -lomake ja palauta se ensisijaisesti haettavaan kouluun. Lisätietoa hakemisesta ja vapaista oppilaspaikoista saat ruotsin kielikylpyopetusta tarjoavista kouluista.