Kaksikieliseen opetukseen (suomi-englanti) hakeminen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Kaksikielinen opetus (suomi-englanti) on tarkoitettu Espoossa asuville suomenkielisille oppilaille. Oppilaaksi voidaan hakeutua koko Espoon alueelta.

Kaksikielisen opetuksen ryhmät luokilla 1–6 toimivat Jalavapuiston ja Niittykummun kouluissa, luokilla 7–9 Haukilahden ja Nöykkiön yläkouluissa sekä luokilla 1–9 Kilonpuiston ja Kuitinmäen yhtenäiskouluissa.

Kuhunkin kouluun 1. ja 7. luokalle lukuvuonna 2019-2020 valittavien oppilaiden enimmäismäärät on päätetty opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa 24.10.2018 § 202. Meritorin kouluun ei ole alustavista suunnitelmista poiketen päätetty perustaa kaksikielisen opetuksen ryhmää lv. 2019-2020 aiempien vuosien vähäisen hakijamäärän vuoksi.

Oppaat ja esitteet:
> Tervetuloa ekaluokalle
> Yläkoululaisen opas
> Haku yläkoulun painotettuun opetukseen ja eri opetusmuotoihin (pdf, 5894 Kt)

Hakulomakkeet:
> Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen
> Hakemus peruskoulun 7. luokalle
> Kaksikieliseen opetukseen (suomi-englanti) vuosiluokille 2-9 hakeminen

Oppilasvalintaperusteet:
> Kaksikielisen opetuksen (suomi-englanti) oppilasvalintavalintaperusteet(pdf, 12 Kt)

Tiedotustilaisuuksien materiaalit:
> Kaksikieliseen opetukseen 1. luokalle hakeminen (pdf, 1975 Kt)
> Kaksikieliseen opetukseen 7. luokalle hakeminen (pdf, 1315 Kt)

Kaksikieliseen opetukseen 1. luokalle hakeminen 2019-2020 HAKU PÄÄTTYNYT!

Huoltajan tulee täyttää Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen -lomake 8.1.-21.1.2019 verkkopalvelu Wilmassa. Jos huoltajalla ei ole mahdollisuutta täyttää lomaketta Wilmassa, huoltajan tulee täyttää paperinen lomake ja palauttaa se viimeistään 21.1.2019 osoitteella: Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö, oppilasasiain sihteeri Sara Raitala, PL 31, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

Koulutulokkaan tulee osallistua valintakokeeseen 29.1.2019. Valintakoe koostuu suomen kielen valmiuksia kartoittavasta koeosiosta sekä englannin kielen peruskäsitteistöä ja kielitaitoa kartoittavasta koeosiosta. Valintakoe on kaikissa opetusta tarjoavissa kouluissa sama ja se suoritetaan ilmoittautumislomakkeella ensisijaiseksi hakutoiveeksi merkityssä kaksikielisen opetuksen koulussa. Hakijoille lähetetään kutsu valintakokeeseen.

Hakeminen samanaikaisesti englanninkieliseen opetukseen

Huoltajien tulee ilmoittaa lomakkeella haettavat opetusmuodot hakujärjestykseen. Hakea voi enintään neljään eri kouluun tai opetusmuotoon. Hakujärjestys on sitova. Koulutulokkaan tulee osallistua valintakokeisiin seuraavasti:

  1. Suomen kielen valmiuksia kartoittava sekä englannin kielen peruskäsitteistöä ja kielitaitoa kartoittava koe 29.1.2019. Koe suoritetaan siinä kaksikielistä opetusta tarjoavassa koulussa, jonka huoltajat ovat merkinneet ensisijaiseksi hakutoiveekseen ko. opetusmuodon osalta. Huom! Koe on suoritettava suomen kielellä. Huoltaja ei voi valita kokeen suorittamista englannin kielellä, kuten hakiessaan vain englanninkieliseen opetukseen.

  2. Englannin kielen koe 30.1.2019. Koe suoritetaan Espoo International Schoolissa.

Hakijat saavat henkilökohtaisen kutsun em. valintakokeisiin.

Hakeminen samanaikaisesti ruotsin kielikylpyopetukseen

Huoltajien tulee ilmoittaa lomakkeella haettavat opetusmuodot hakujärjestykseen. Hakujärjestys on sitova. Koulutulokas suorittaa kaksikielisen opetuksen ja ruotsin kielikylpyopetuksen valintakokeet siinä kaksikielistä opetusta tarjoavassa koulussa, jonka huoltajat ovat merkinneet ensisijaiseksi hakutoiveekseen kaksikielisen opetuksen osalta. Hakijat saavat henkilökohtaisen kutsun em. valintakokeisiin.

Kaksikieliseen opetukseen 7. luokalle hakeminen 2019-2020 HAKU PÄÄTTYNYT!

Kaksikieliseen opetukseen seitsemännelle luokalle haetaan Hakemus peruskoulun 7. luokalle -lomakkeella 8.1.-16.1.2019 verkkopalvelu Wilmassa. Jos huoltajalla ei ole mahdollisuutta täyttää hakulomaketta Wilmassa, huoltajan tulee täyttää paperinen lomake ja palauttaa se lapsensa nykyiseen Espoon kaupungin kouluun viimeistään 16.1.2019.

Hakijoiden tulee osallistua 24.1.2019 klo 9 Espoo International Schoolissa järjestettävään valintakokeeseen. Hakijoiden tulee saapua viimeistään klo 8.45. Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua!

HUOM! Kaksikielisessä opetuksessa 6. luokalla lukuvuonna 2018-2019 opiskelevien ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. Huoltajien tulee ilmoittaa kaikki kaksikielistä opetusta tarjoavat koulut halutussa hakujärjestyksessä, mikäli oppilas haluaa jatkaa kyseisessä opetuksessa seitsemännellä luokalla. Kilonpuiston ja Kuitinmäen yhtenäiskouluissa 6. luokalla lukuvuonna 2018-2019 opiskelevien ei tarvitse erikseen hakea kaksikieliseen opetukseen 7. luokalle, mikäli jatkavat kaksikielisessä opetuksessa omassa koulussaan.

Kaksikieliseen opetukseen muille luokka-asteille hakeminen

Jos lukuvuoden aikana on vapautunut oppilaspaikkoja ja ne eivät ole täyttyneet kesken lukuvuotta Espooseen muuttaneista hakijoista, voidaan vapaille oppilaspaikoille ottaa syksyllä järjestettävän valintakokeen perusteella uusia oppilaita. Huoltajan tulee täyttää Kaksikieliseen opetukseen (suomi-englanti) vuosiluokille 2-9 hakeminen (doc, 114 Kt)-lomakeja toimittaa se ensisijaisesti haettavaan kaksikielistä opetusta tarjoavaan kouluun. Hakijat kutsutaan valintakokeeseen.

Lisätietoa ns. väliluokille hakemisesta saa kaksikielistä opetusta tarjoavien koulujen kotisivuilta. Syksyn valintakoepäivä ilmoitetaan tällä sivulla myöhempänä ajankohtana.

Syksyn valintakoe

Valintakoe järjestetään 1.8.2019. Lisätiedot koulujen verkkosivuilta.