Kaksikieliseen opetukseen (suomi-englanti) hakeminen

 • Jaa Facebookissa
 • Jaa Twitterissä

Alla on hakuohjeet eri tilanteisiin. Tutustu hakuohjeisiin ja kaksikielisen opetuksen oppilasvalintaperusteisiin ennen hakulomakkeen täyttämistä. ​

1. luokalle hakeminen (2021-2022)

Haku on päättynyt!  Hakuajan päättymisen jälkeen saapuneet hakemukset hylätään eikä myöhässä hakevalla ole oikeutta osallistua valintakokeeseen.

Täytä Peruskoulun 1. luokalle ilmoittautuminen -lomake verkkopalvelu Wilmassa 8.1.-20.1.2021 tai palauta paperinen lomake suomenkielisen opetuksen tulosyksikköön viimeistään 20.1.2021. Palautusosoite on näkyvissä lomakkeen yläreunassa. 

Hakuaika

 • 8.1.-20.1.2021

Hakulomake

 • Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen (sulkeutunut)

Valintakoe

 • 3.2.-4.2.2021. Hakijat saavat erillisen kutsun valintakokeeseen.
 • Koronatilanteen vuoksi valintakokeisiin saattaa tulla vielä muutoksia!

Tiedotustilaisuus

Opetusta tarjoavat koulut

Oppilasvalintaperusteet

Oppilasvalinnan perusteena on valintakoe, joka koostuu suomen kielen valmiuksia kartoittavasta kokeesta (0-45 pistettä) sekä englannin kielen peruskäsitteistöä ja kielitaitoa kartoittavasta kokeesta (0-30 pistettä). 

Hakijan tulee saavuttaa valintakokeen jokaisessa osiossa määritelty alin pistemäärä ja kokonaispisteissä määritelty alin pistemäärä, tullakseen valituksi kaksikieliseen opetukseen. Hakijat valitaan valintakokeen kokonaispistemäärän (0-75 pistettä) mukaisessa järjestyksessä. Jos hakijoiden kokonaispistemäärät ovat samat, hakijoiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee sisarusperuste (hakijan sisarus on kyseisessä opetuspisteessä ja kyseisessä opetusmuodossa muulla kuin koulun ylimmällä luokalla). Jos sisarusperustekin on sama, hakijoiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee arpa.

Kaksikieliseen opetukseen valittu oppilas ei ole oikeutettu koulumatkaetuuteen eikä hänen mahdollisella nuoremmalla sisaruksellaan ole lähikouluun hakiessaan sisarusperusteeseen liittyvää oikeutta päästä samaan kouluun. 

Oppilasvalintaperusteet kokonaisuudessaan: 
Kaksikielisen opetuksen (suomi-englanti) oppilasvalintaperusteet

Lisätietoa hakemisesta

Oppilasasiainsihteeri Sara Raitala,  p. 040 507 0817, sara.raitala@espoo.fi 

 7. luokalle hakeminen (2021-2022)

Haku on päättynyt.  Hakuajan päätyttyä saapuneet hakemukset hylätään eikä myöhässä hakevalla ole oikeutta osallistua valintakokeeseen.

Täytä Hakemus peruskoulun 7. luokalle -lomake verkkopalvelu Wilmassa 8.1.-18.1.2021 tai palauta paperinen hakulomake lapsesi nykyiseen Espoon kaupungin kouluun viimeistään 18.1.2021. Ilmoita hakulomakkeella kaksikielistä opetusta tarjoavat koulut hakujärjestykseen. Hakujärjestys on sitova! 

Hakemusta ei tarvitse täyttää, jos lapsesi opiskelee Kilonpuiston tai Kuitinmäen yhtenäiskoulussa kaksikielisessä opetuksessa 6. luokalla ja hän jatkaa ko. koulun kaksikielisessä opetuksessa 7. luokalla. 

Hakuaika

 • 8.1.-18.1.2021

Hakulomake

 • Hakemus peruskoulun 7. luokalle (sulkeutunut)

Valintakoe

 • 26.1.2021 klo 9, Nöykkiön koulu (Nöykkiönlaaksontie 3). Hakijoiden tulee saapua koululle viimeistään klo 8:45. Hakijoille ei lähetetä erillistä kutsua valintakokeeseen. Koronatilanteen vuoksi valintakokeisiin saattaa tulla vielä muutoksia!
  • Jos lapsesi hakee samanaikaisesti englanninkieliseen opetukseen (hakutoive 2), valintakoe suoritetaan 26.1.2021 klo 9 Espoo International Schoolissa (os. Lillhemtintie 1). Hakijoiden tulee saapua koululle viimeistään klo 8:45. Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua!
 • Kaksikielisessä opetuksessa 6. luokalla opiskelevat oppilaat eivät osallistu valintakokeeseen.

Tiedotustilaisuus

Opetusta tarjoavat koulut