Englanninkieliseen opetukseen hakeminen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Englanninkielistä opetusta on tarjolla vuosiluokilla 1–9 Espoo International Schoolissa. Espoo International Schoolilla on kaksi toimipistettä: Lillhemtintie 1 (vuosiluokat 1-9) ja Lämpömiehenkuja 2-3 (vuosiluokat 1-2).

Englanninkieliseen opetukseen valittu oppilas ei ole oikeutettu koulumatkaetuuteen eikä hänen mahdollisella nuoremmalla sisaruksellaan ole sisarusperusteeseen liittyvää oikeutta päästä samaan kouluun.

Alla on hakuohjeet eri tilanteisiin. Tutustu hakuohjeisiin ja kaksikielisen opetuksen oppilasvalintaperusteisiin ennen hakulomakkeen täyttämistä. ​

Lukuvuoden 2020-2021 aikana hakeminen

Jos vuosiluokilla 1-9 vapautuu oppilaspaikkoja kesken lukuvuoden, voidaan näille oppilaspaikoille ottaa valintakokeen (englannin kielen koe) perusteella oppilas, joka on juuri muuttanut Espooseen. 

Täytä Application for education in English (grades 2-9) -lomake ja palauta se Espoo International Schooliin. 

Hakulomake

Valintakoe

  • Valintakoe järjestetään, kun muutto on tapahtunut. Rehtori määrittelee valintakokeen ajankohdan. Jos hakijoita on samanaikaisesti useita, järjestetään valintakoe kaikille samana päivänä.

Oppilasvalintaperusteet

Oppilasvalinnan perusteena on valintakoe. Hakijan tulee saavuttaa kaikille luokka-asteille haettaessa valintakokeessa määritelty alin kokonaispistemäärä, tullakseen valituksi englanninkieliseen opetukseen. Hakijat valitaan valintakokeen kokonaispistemäärän mukaisessa järjestyksessä. Hakijoiden kokonaispistemäärän ollessa sama, hakijoiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee arpa.

Englanninkieliseen opetukseen valitun oppilaan tulee aloittaa koulun