Englanninkieliseen opetukseen hakeminen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Englanninkielinen opetus on tarkoitettu Espoossa asuville perusopetuksen oppilaille, joiden äidinkieli on englanti tai joilla on muuten riittävä englannin kielen taito.

Englanninkielistä opetusta on tarjolla vuosiluokilla 1–9 Espoo International Schoolissa. Espoo International Schoolilla on lukuvuonna 2020-2021 kaksi toimipistettä: Lillhemtintie 1 (vuosiluokat 1-9) ja Lämpömiehenkuja 2-3 (vuosiluokka 1).

Englanninkieliseen opetukseen 1. luokalle hakeminen 

Täytä Peruskoulun 1. luokalle ilmoittautuminen -lomake verkkopalvelu Wilmassa 8.1.-20.1.2020. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta täyttää lomaketta Wilmassa, täytä paperinen lomake ja palauta se suomenkielisen opetuksen tulosyksikköön viimeistään 20.1.2020. Palautusosoite on näkyvissä lomakkeen yläreunassa. Myöhässä toimitettuja hakemuksia ei huomioida!

Tutustu oppaaseen ja esitteeseen sekä tiedotustilaisuuden materiaaliin ennen hakulomakkeen täyttämistä.

Lomakkeet

Hakuaika

  • 8.1.-20.1.2020

Valintakoe

  • Valintakoe on kaksipäiväinen ja järjestetään ti 4.2.-ke 5.2.2020. Hakijat saavat erillisen kutsun.

Oppilasvalintaperusteet

Englanninkieliseen opetukseen 7. luokalle hakeminen 

Täytä Hakemus peruskoulun 7. luokalle -lomake verkkopalvelu Wilmassa 8.1.-16.1.2020. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta täyttää lomaketta Wilmassa, täytä paperinen hakulomake ja palauta se lapsesi nykyiseen Espoon kaupungin kouluun viimeistään 16.1.2020. Myöhässä toimitettuja hakemuksia ei huomioida!

Espoo International Schoolin englanninkielisessä opetuksessa 6. luokalla opiskelevien oppilaiden ei tarvitse erikseen hakea yläkouluun, mikäli he jatkavat koulun englanninkielisessä opetuksessa 7. luokalla.

Tutustu oppaaseen ja esitteeseen sekä tiedotustilaisuuden materiaaliin ennen hakulomakkeen täyttämistä.

Hakulomake

Hakuaika

  • 8.1.-16.1.2020

Valintakoe

  • Valintakoe järjestetään ke 29.1. klo 9, Espoo International Schoolissa. Hakijoille ei lähetetä erillistä valintakoekutsua. Hakijoiden tulee saapua valintakokeeseen viimeistään klo 8:45.
  • Espoo International Schoolin englanninkielisessä opetuksessa 6. luokalla opiskelevat oppilaat eivät osallistu valintakokeeseen, mikäli he jatkavat koulun englanninkielisessä opetuksessa 7. luokalla.

Oppilasvalintaperusteet

Englanninkieliseen opetukseen muille luokka-asteille hakeminen

Jos lukuvuoden aikana vapautuu oppilaspaikkoja ja ne eivät ole täyttyneet kesken lukuvuotta Espooseen muuttaneista hakijoista, voidaan vapaille oppilaspaikoille ottaa uusia oppilaita keväällä järjestettävän valintakokeen perusteella.

Huoltajien tulee täyttää Application for education in English (grades 2-9) -lomake ja palauttaa se Espoo International Schooliin. Vapaista oppilaspaikoista ja valintakoepäivästä tiedotetaan Espoo International Schoolin sivuilla. Hakuajasta tiedotetaan joulukuussa.

Oppilasvalintaperusteet

Lukuvuoden aikana muuttavat oppilaat

Jos vuosiluokilla 1-9 vapautuu oppilaspaikkoja kesken lukuvuoden, voidaan näille oppilaspaikoille ottaa valintakokeen (englannin kielen koe) perusteella oppilas, joka on juuri muuttanut Espooseen. Valintakoe järjestetään, kun muutto on tapahtunut. Espoo International Schoolin rehtori määrittelee valintakokeen ajankohdan. Oppilaan tullessa valituksi valintakokeen perusteella englanninkieliseen opetukseen, oppilaan tulee aloittaa koulunkäynti viikon kuluessa päätöksen tiedoksiannosta, muutoin päätös raukeaa. Poikkeuksena tästä on koulujen loma-ajat.

Kesän 2020 aikana muuttavat

Espoo International School järjestää valintakokeen elokuun alussa. Päivämäärä tarkentuu tammikuussa 2020 alussa.