Englanninkieliseen opetukseen hakeminen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Englanninkielinen opetus on tarkoitettu Espoossa asuville perusopetuksen oppilaille, joiden äidinkieli on englanti tai joilla on muuten riittävä englannin kielen taito. Englanninkielistä opetusta on tarjolla vuosiluokilla 1–9 Espoo International Schoolissa.

Oppaat ja esitteet:
> Tervetuloa ekaluokalle (pdf, 3390 Kt)
> Haku yläkoulun painotettuun opetukseen ja eri opetusmuotoihin
> English-language education

Hakulomakkeet:
> Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen
> Hakemus peruskoulun 7. luokalle
> Application for education in English (grades 2-9)

Tiedotustilaisuuden materiaali:
> Englanninkielinen opetus 2019-2020 (pdf, 2996 Kt)

Oppilasvalintaperusteet:
Englanninkielisen opetuksen oppilasvalintaperusteet (pdf, 17 Kt)

Englanninkieliseen opetukseen 1. luokalle hakeminen 2019-2020 HAKU PÄÄTTYNYT!

Huoltajan tulee täyttää Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen -lomake 8.1.-21.1.2019 verkkopalvelu Wilmassa. Jos huoltajalla ei ole mahdollisuutta täyttää lomaketta Wilmassa, huoltajan tulee täyttää paperinen lomake ja palauttaa se viimeistään 21.1.2019 osoitteella: Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö, oppilasasiain sihteeri Sara Raitala, PL 31, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

Koulutulokkaan tulee osallistua kaksipäiväiseenvalintakokeeseen 29.1.–30.1.2019. Koulutulokas voi suorittaa 29.1.2019 kielellisiä valmiuksia kartoittavan koeosion huoltajan valinnan mukaan joko suomen tai englannin kielellä. Jos koulutulokas hakee samanaikaisesti kaksikieliseen opetukseen (suomi-englanti), koeosio on suoritettava suomen kielellä. Huoltaja ei voi valita koeosion suorittamista englannin kielellä, kuten haettaessa vain englanninkieliseen opetukseen. Hakijoille lähetetään kutsu Espoo International Schoolissa järjestettävään valintakokeeseen.

Hakeminen samanaikaisesti kaksikieliseen opetukseen (suomi-englanti)

Huoltajien tulee ilmoittaa lomakkeella haettavat opetusmuodot hakujärjestykseen. Hakea voi enintään neljään eri kouluun tai opetusmuotoon. Hakujärjestys on sitova. Koulutulokkaan tulee osallistua valintakokeisiin seuraavasti:

  1. Suomen kielen valmiuksia kartoittava sekä englannin kielen peruskäsitteistöä ja kielitaitoa kartoittava koe 29.1.2019 (kaksikielisen opetuksen valintakoeosio). Valintakoe suoritetaan siinä kaksikielistä opetusta tarjoavassa koulussa, jonka huoltajat ovat merkinneet ensisijaiseksi hakutoiveekseen ko. opetusmuodon osalta. Huom! Koe on suoritettava suomen kielellä. Huoltaja ei voi valita kokeen suorittamista englannin kielellä, kuten hakiessaan vain englanninkieliseen opetukseen.

  2. Englannin kielen koe 30.1.2019 (englanninkielisen opetuksen valintakoeosio). Koe suoritetaan Espoo International Schoolissa.

Hakijat saavat henkilökohtaiset kutsut em. valintakokeisiin.

Englanninkieliseen opetukseen 7. luokalle hakeminen 2019-2020 HAKU PÄÄTTYNYT!

Englanninkieliseen opetukseen seitsemännelle luokalle haetaan Hakemus peruskoulun 7. luokalle -lomakkeella 8.1.-16.1.2019 verkkopalvelu Wilmassa. Jos huoltajalla ei ole mahdollisuutta täyttää hakulomaketta Wilmassa, huoltajan tulee täyttää paperinen lomake ja palauttaa se lapsensa nykyiseen Espoon kaupungin kouluun viimeistään 16.1.2019.

Hakijoiden tulee osallistua 24.1.2019 klo 9 Espoo International Schoolissa järjestettävään valintakokeeseen. Hakijoiden tulee saapua viimeistään klo 8.45. Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua!

Huom! Espoo International Schoolin englanninkielisessä opetuksessa 6. luokalla lukuvuonna 2018-2019 opiskelevien ei tarvitse hakea englanninkieliseen opetukseen 7. luokalle, mikäli jatkavat ko. opetuksessa koulussa.

Englanninkieliseen opetukseen muille luokka-asteille hakeminen

Jos lukuvuoden aikana vapautuu oppilaspaikkoja ja ne eivät ole täyttyneet kesken lukuvuotta Espooseen muuttaneista hakijoista, voidaan vapaille oppilaspaikoille ottaa uusia oppilaita keväällä järjestettävän valintakokeen perusteella. Huoltajien tulee täyttää > Application for education in English (grades 2-9) (doc, 88 Kt) -lomake ja palauttaa se Espoo International Schooliin viimeistään 31.3.2019. Vapaita oppilaspaikkoja voi tiedustella Espoo International Schoolista. Valintakoepäivästä tiedotetaan Espoo International Schoolin sivuilla.

Lukuvuoden aikana muuttavat oppilaat

Jos vuosiluokilla 1-9 vapautuu oppilaspaikkoja kesken lukuvuoden, voidaan näille oppilaspaikoille ottaa valintakokeen (englannin kielen koe) perusteella oppilas, joka on juuri muuttanut Espooseen. Valintakoe järjestetään, kun muutto on tapahtunut. Espoo International Schoolin rehtori määrittelee valintakokeen ajankohdan. Oppilaan tullessa valituksi valintakokeen perusteella englanninkieliseen opetukseen, oppilaan tulee aloittaa koulunkäynti viikon kuluessa päätöksen tiedoksiannosta, muutoin päätös raukeaa. Poikkeuksena tästä on koulujen loma-ajat.