Englanninkieliseen opetukseen hakeminen

 • Jaa Facebookissa
 • Jaa Twitterissä

Englanninkielistä opetusta on tarjolla vuosiluokilla 1–9 Espoo International Schoolissa. Espoo International Schoolilla on kaksi toimipistettä: Lillhemtintie 1 (vuosiluokat 1-9) ja Lämpömiehenkuja 2-3 (vuosiluokat 1-2).

Englanninkieliseen opetukseen valittu oppilas ei ole oikeutettu koulumatkaetuuteen eikä hänen mahdollisella nuoremmalla sisaruksellaan ole sisarusperusteeseen liittyvää oikeutta päästä samaan kouluun.

Alla on hakuohjeet eri tilanteisiin. Tutustu hakuohjeisiin ja kaksikielisen opetuksen oppilasvalintaperusteisiin ennen hakulomakkeen täyttämistä. ​

Lukuvuoden 2020-2021 aikana hakeminen

Jos vuosiluokilla 1-9 vapautuu oppilaspaikkoja kesken lukuvuoden, voidaan näille oppilaspaikoille ottaa valintakokeen (englannin kielen koe) perusteella oppilas, joka on juuri muuttanut Espooseen. 

Täytä Application for education in English (grades 2-9) -lomake ja palauta se Espoo International Schooliin. 

Hakulomake

Valintakoe

 • Valintakoe järjestetään, kun muutto on tapahtunut. Rehtori määrittelee valintakokeen ajankohdan. Jos hakijoita on samanaikaisesti useita, järjestetään valintakoe kaikille samana päivänä.

Oppilasvalintaperusteet

Oppilasvalinnan perusteena on valintakoe. Hakijan tulee saavuttaa kaikille luokka-asteille haettaessa valintakokeessa määritelty alin kokonaispistemäärä, tullakseen valituksi englanninkieliseen opetukseen. Hakijat valitaan valintakokeen kokonaispistemäärän mukaisessa järjestyksessä. Hakijoiden kokonaispistemäärän ollessa sama, hakijoiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee arpa.

Englanninkieliseen opetukseen valitun oppilaan tulee aloittaa koulunkäynti viikon kuluessa päätöksen tiedoksiannosta, muutoin päätös raukeaa. Poikkeuksena tästä on koulujen loma-ajat. 

Oppilasvalintaperusteet kokonaisuudessaan: 
Englanninkielisen opetuksen oppilasvalintaperusteet

1. luokalle hakeminen (2021-2022)

Haku on päättynyt!  Hakuajan päättymisen jälkeen saapuneet hakemukset hylätään eikä myöhässä hakevalla ole oikeutta osallistua valintakokeeseen.

Täytä Peruskoulun 1. luokalle ilmoittautuminen -lomake verkkopalvelu Wilmassa 8.1.-20.1.2021 tai palauta paperinen lomake suomenkielisen opetuksen tulosyksikköön viimeistään 20.1.2021. 

Hakuaika

 • 8.1.-20.1.2021

Hakulomake

 • Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen (sulkeutunut)

Valintakoe

 • 2.2.-3.2.2021, Espoo International School (osoite: Lillhemtintie 1). Hakijat saavat erillisen kutsun valintakokeeseen.
 • Koronatilanteen vuoksi valintakokeisiin saattaa tulla vielä muutoksia!

Tiedotustilaisuus

 • Koronatilanteen vuoksi tiedotustilaisuus järjestetään TEAMS:in välityksellä. Tarkasta Espoo International Schoolinverkkosivuilta tiedotustilaisuuden tiedot. 

Tutustu

Oppilasvalintaperusteet

Oppilasvalinnan perusteena on valintakoe. Valintakokeessa on kaksi koeosiota:

 1. Englannin kielen koeosio (0-30 pistettä)
 2. Kielellisiä valmiuksia kartoittavasta koeosio(0-45 pistettä), jonka hakija suorittaa huoltajan valinnan mukaan suomen tai englannin kielellä.

Hakijan tulee saavuttaa valintakokeen jokaisessa osiossa määritelty alin pistemäärä ja kokonaispisteissä määritelty alin pistemäärä, tullakseen valituksi englanninkieliseen opetukseen. Hakijat valitaan valintakokeen kokonaispistemäärän (0-75 pistettä) mukaisessa järjestyksessä. Jos hakijoiden kokonaispistemäärät ovat samat, hakijoiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee arpa.

Oppilasvalintaperusteet kokonaisuudessaan: 
Englanninkielisen opetuksen oppilasvalintaperusteet

7. luokalle hakeminen (2021-2022)

Haku on päättynyt.  Hakuajan päätyttyä saapuneet hakemukset hylätään eikä myöhässä hakevalla ole oikeutta osallistua valintakokeeseen.

Täytä Hakemus peruskoulun 7. luokalle -lomake verkkopalvelu Wilmassa8.1.-18.1.2021 tai palauta paperinen lomake lapsesi nykyiseen (Espoon kaupungin) kouluun viimeistään 18.1.2021. Hakulomaketta ei tarvitse täyttää, jos lapsesi opiskelee Espoo International Schoolin englanninkielisessä opetuksessa 6. luokalla ja hän jatkaa koulun englanninkielisessä opetuksessa 7. luokalla.

Hakuaika

 • 8.1.-18.1.2021

Hakulomake

 • Hakemus peruskoulun 7. luokalle (sulkeutunut)

Valintakoe

 • 26.1.2021 klo 9, Espoo International School (osoite: Lillhemtintie 1). Hakijoiden tulee saapua valintakokeeseen viimeistään klo 8:45. Hakijoille ei lähetetä erillistä kutsua valintakokeeseen. Koronatilanteen vuoksi valintakokeeseen saattaa tulla vielä muutoksia!
 • Espoo International Schoolin englanninkielisessä opetuksessa 6. luokalla opiskelevat oppilaat eivät osallistu valintakokeeseen, mikäli he jatkavat koulun englanninkielisessä opetuksessa 7. luokalla.

Tiedotustilaisuus

 • Koronatilanteen vuoksi tiedotustilaisuus järjestetään TEAMS:in välityksellä. Tarkasta Espoo International Schoolin verkkosivuilta tiedotustilaisuuden tiedot. 

Tutustu

Oppilasvalintaperusteet

Jos Espoo International Schoolissa on vapaita oppilaspaikkoja, otetaan näille oppilaspaikoille uusia oppilaita valintakokeen perusteella.

Hakijan tulee saavuttaa valintakokeen kokonaispisteissä määritelty alin pistemäärä, tullakseen valituksi englanninkieliseen opetukseen. Hakijat valitaan kokonaispistemäärän (0-100 pistettä) mukaisessa järjestyksessä. Hakijoiden kokonaispistemäärän ollessa sama, hakijoiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee arpa.

Oppilasvalintaperusteet kokonaisuudessaan: 
Englanninkielisen opetuksen oppilasvalintaperusteet

Muille luokka-asteille hakeminen (2021-2022)

Uusia oppilaita voidaan ottaa, jos lukuvuoden 2020-2021 aikana on vapautunut oppilaspaikkoja ja ne eivät ole täyttyneet kesken lukuvuotta Espooseen muuttaneista hakijoista. Hakuaika on päättynyt 31.3.2021.

Täytä Application for education in English (grades 2-9) -lomake ja palauta se Espoo International Schooliin. 

Hakulomake

Valintakoe

Oppilasvalintaperusteet

Oppilasvalinnan perusteena on valintakoe. Hakijan tulee saavuttaa kaikill