Toissijainen koulu

Perusopetuksen oppilailla on oikeus käydä kunnan heille osoittamaa lähikoulua. Oppilialla on kuitenkin mahdollisuus hakea myös muuhun kuin kunnan osoittamaan lähikouluun. Espoossa tällaisesta muusta kuin kunnan osoittamasta lähikoulusta käytetään nimitystä toissijainen koulu, ja toissijaiseen kouluun hakevasta oppilaasta nimitystä toissijainen hakija.

Hakeminen

Täytä Toissijaiseen kouluun hakeminen -lomake ja toimita se siihen kouluun, johon lapsesi hakee toissijaisena hakijana.

Toissijaisia hakijoita voidaan ottaa vain, jos koulujen opetusryhmiin on jäänyt vapaita oppilaspaikkoja sen jälkeen kun kaikille oppilaille on ensin osoitettu lähikoulu.

Toissijaiseen kouluun valittu oppilas ei ole oikeutettu koulumatkaetuuteen eikä hänen mahdollisella nuorella sisaruksellaan ole sisarusperusteeseen liittyvää oikeutta päästä samaan kouluun.

Hakulomake

Lukuvuoden 2020-2021 hakuajat

 • To 30.4.2020 (yläkoulu)
 • Ke 6.5.2020 (alakoulu)
 • Pe 29.5.2020 (ala- ja yläkoulut)
 • Pe 31.7.2020 (ala- ja yläkoulut)
 • Ti 11.8.2020 (ala- ja yläkoulut)
 • Toissijaista koulua on mahdollista hakea myös lukuvuoden 2020-2021 aikana. Hakemukset käsitellään kunkin kuukauden lopussa.

Lukuvuoden 2021-2022 hakuajat

 • To 22.4.2021 (yläkoulut)
 • Ke 12.5.2021 (alakoulu)
 • Pe 28.5.2021 (ala- ja yläkoulut)
 • Ma 2.8.2021 (ala- ja yläkoulut)
 • Ma 9.8.2021 (ala- ja yläkoulut)
 • Toissijaista koulua on mahdollista hakea myös lukuvuoden 2021-2022 aikana. Hakemukset käsitellään kunkin kuukauden lopussa.

Oppilasvalintaperusteet

Toissijaisia hakijoita voidaan ottaa vain, jos koulussa on vapaita oppilaspaikkoja sen jälkeen, kun kaikille on ensin osoitettu lähikoulut. Toissijaisten hakijoiden hakemukset käsitellään edellä ilmoitetun aikataulun mukaisesti.

Toissijaiset hakijat otetaan kouluun seuraavassa etusijajärjestyksessä:

 1. Koulun lähialueelta pois muuttanut oppilas, joka asuu edelleen Espoossa, mutta haluaa jatkaa nykyisessä koulussaan lukuvuoden loppuun asti.
 2. Koulumatkan lyhyys (Espoossa asuvat)
 3. Arvonta (Espoossa asuvat)
 4. Toisessa kunnassa asuva oppilas (jos useita hakijoita, suoritetaan arvonta)

Tutustu oppilasvalintaperusteisiin kokonaisuudessaan: Oppilasvalintaperusteet (perusopetuksen oppilaaksiottoa koskevat linjaukset)

Lisätietoa 

 • Peruskoulut
 • Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö, oppilasasiain sihteeri Sara Raitala, p. 040 5070817, sara.raitala@espoo.fi
 • Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö, järjestelmäkoordinaattori Ilkka Miettinen, p. 040 639 4740, ilkka.miettinen@espoo.fi