Toissijainen koulu

Perusopetuksen oppilailla on oikeus käydä kunnan heille osoittamaa lähikoulua. Oppilaalla on kuitenkin mahdollisuus hakea myös muuhun kuin kunnan osoittamaan lähikouluun. Espoossa tällaisesta muusta kuin kunnan osoittamasta lähikoulusta käytetään nimitystä toissijainen koulu, ja toissijaiseen kouluun hakevasta oppilaasta nimitystä toissijainen hakija.

Toissijaisia hakijoita voidaan ottaa vain, jos koulujen opetusryhmiin on jäänyt vapaita oppilaspaikkoja sen jälkeen kun kaikille oppilaille on ensin osoitettu lähikoulu. Oppilaat otetaan toissijaiseen kouluun seuraavassa järjestyksessä:

  1. Koulun lähialueelta pois muuttanut oppilas, joka asuu edelleen Espoossa, mutta haluaa jatkaa nykyisessä koulussaan
  2. Koulumatkan lyhyys (Espoossa asuvat)
  3. Arvonta (Espoossa asuvat)
  4. Toisessa kunnassa asuva oppilas (jos useita hakijoita, suoritetaan arvonta)

Huoltajien tulee täyttää Toissijaiseen kouluun hakeminen (doc, 116 Kt)-lomake ja toimittaa se siihen kouluun, johon oppilas hakee toissijaisena hakijana. Päätöksen toissijaiseen kouluun ottamisesta tekee koulun rehtori tai koulunjohtaja.

Oppilaaksi ottamisen perusteet ja hakulomake:
> Perusopetuksen oppilaaksiottoa koskevat linjaukset(pdf, 104 Kt)
> Toissijaiseen kouluun hakeminen

Lukuvuoden 2018-2019 aikana hakeminen

Lukuvuoden 2018-2019 aikana toimitetut hakemukset käsitellään samanaikaisesti kunkin kuukauden lopussa.

Lukuvuoden 2019-2020 hakuajat

  • ti 7.5.2019
  • pe 31.5.2019
  • to 1.8.2019
  • ke 7.8.2019

Toissijaista koulua on mahdollista hakea myös lukuvuoden aikana. Hakemukset käsitellään kunkin kuukauden lopussa.