Painotettu opetus

Espoossa on tarjolla monipuolista painotettua opetusta: matemaattis-luonnontieteellistä, musiikkipainotettua tanssipainotettua, liikuntapainotettua, informaatioteknologiapainotettua, kuvataidepainotettua sekä ilmaisutaitopainotettua opetusta. Lisäksi tarjolla on montessoriopetusta.

Painotetussa opetuksessa oppilailla voi olla vaativammat sisältö- ja taitotavoitteet. Arviointi on aina opetussuunnitelman perusteiden mukainen. Oppilaat opiskelevat painotusainetta enemmän kuin ei-painotetussa opetuksessa olevat oppilaat. Samalla kuitenkin oppilaan mahdollisuus valita muita valinnaisaineita vähenee. Painotus näkyy myös koko koulun toiminnassa.

Hakuohjeet ja aikataulut painotettuun opetukseen 3. ja 7. luokille sekä montessoriopetukseen 1. luokalle hakemiseen löytyvät Muuta aiheesta -osion alta.