Painotettu opetus

Espoossa on tarjolla monipuolista painotettua opetusta: matemaattis-luonnontieteellistä, musiikkipainotettua tanssipainotettua, liikuntapainotettua, informaatioteknologiapainotettua, kuvataidepainotettua sekä ilmaisutaitopainotettua opetusta. Lisäksi tarjolla on montessoriopetusta.

Painotetussa opetuksessa oppilailla voi olla vaativammat sisältö- ja taitotavoitteet. Arviointi on aina opetussuunnitelman perusteiden mukainen. Oppilaat opiskelevat painotusainetta enemmän kuin ei-painotetussa opetuksessa olevat oppilaat. Samalla kuitenkin oppilaan mahdollisuus valita muita valinnaisaineita vähenee. Painotus näkyy myös koko koulun toiminnassa.

Hakuohjeet kuhunkin opetusmuotoon löytyvät  Muuta aiheesta  -osion alta.